Hjem
BRuSH
Bakterier på huden

Hånd desinfisering og hud mikrobiom

Hvordan påvirker hånddesinfisering bakteriene i huden?

Skin microbiome sampling
Foto/ill.:
Christine Drengenes

Hovedinnhold

De siste årene har samfunnet vært preget av flere restriksjoner og økt smitteverntiltak grunnet Covid-19 pandemien. Bruk av handdesinfisering har vært et av de aller viktigste tiltakene mot spredning av viruset i samfunnet. Vi har imidlertid lite kunnskap om hvordan handdesinfisering påvirker den naturlige hudmikrofloraen. I BRuSH forskningsgruppen har vi som mål å undersøke hvordan bruk av hånddesinfisering påvirker bakteriesammensetningen på hud – på kort og lang sikt.

For å undersøke korttidsvirkningene av hånddesinfisering har vi samlet inn hudprøver direkte før og etter bruk av antibac. Ved bruk av såkalt high-throughput sekvensering av det bakterielle genet 16S rRNA, kan vi identifisere hvilke bakteriearter som finnes i prøvene og relative mengder. Spørsmål vi stiller oss er om det er noen bakteriearter som er mer resistente mot hånddesinfisering enn andre, og videre hvilke egenskaper som kan forklare disse forskjellene.  

For å undersøke langtidsvirkningene av hånddesinfisering skal vi analysere hudprøver fra en generell befolkningspopulasjon (RHINESSA-studien), der hudprøver ble tatt før (2013) og under (2020-21) Covid-19 pandemien. Vi ønsker å finne ut om langtidsbruk av hånddesinfisering gir en permanent endring i hudmikrofloraen.