Hjem
BRuSH
COST

COST Action ML4Microbiome

COST Actions er forsker nettverk som finansieres av The European Cooperation in Science and Technology (COST)

Hovedinnhold

Vår forskergruppe er medlem av COST Action CA18131 Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies (ML4Microbiome), hvor PI Randi J Bertelsen er Vice Chair for ML4Microbiome.

COST Action ML4Microbiome søker å etablere et nettverk for forskere som er involvert i human mikrobiom forskning og maskinglæring gjennom møter, workshops og kurs. Målet er å optimalisere og standardisere bruken av maskinlæring i mikrobiomforskning. Rajesh Shigdel har vært medforfatter på to publikasjoner som utgår fra ML4Microbiome nettverket. 

Statistical and Machine Learning Techniques in Human Microbiome Studies: Contemporary Challenges and Solutions. Frontiers in Microbiology (2021) - artikkel finnes her

Applications of Machine Learning in Human Microbiome Studies: A Review on Feature Selection, Biomarker Identification, Disease Prediction and Treatment. Frontiers in Microbiology - artikkel finnes her