Hjem
BRuSH
Periodontitt

Periodontitt og lungefunksjon

Boralis
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Doktorgradsprosjektet kalt «The impact of oral bacteria on lung function and inflammation» har som mål å undersøke om behandling av periodontitt (tannkjøttsykdom) i en ung og frisk befolkning kan forbedre lungefunksjonen.

I dag vet vi lite om sammenhengen mellom munnhulebakterier og lungefunksjon hos yngre og friske mennesker. Det er også lite kunnskap om behandling av tannkjøttsykdom kan bedre lungefunksjon. Vår hypotese er at dersom man fjerner dental biofilm (plakk og tannstein) på tennene, så reduserer man kilden til inflammatoriske bakterier som kan forflyttes fra munnhulen til luftveiene og på den måten redusere luftveisinflammasjon og føre til forbedret lungefunksjon.

Vi startet rekruttering av deltakere til Bergen Oral Intervention Study – BORALIS våren 2021, og siste deltager ble inkludert i studien våren 2023. Til dette forskningsprosjektet har vi med personer i aldersgruppen 25-45 år med mild til moderat form for periodontitt som ikke bruker noen form for tobakk. For å undersøke hvordan periodontalbehandling kan påvirke lungehelsen får deltakerne testet sin lungefunksjon før, under og etter periodontittbehandling med en oppfølgingstid på 12 måneder. I tillegg til lungefunksjonsmålinger tas bakterieprøver fra munnhulen før og etter behandling for å undersøke endring i bakteriesammensetningen.

Dersom vi finner en sammenheng mellom oral infeksjon og lungehelse, vil dette kunne være med på å fremheve betydningen av god tannhelse og munnhygiene. I et folkehelseperspektiv vil forebygging av dårlig tannhelse kunne forhindre utvikling og forverring av lungesykdom, og kanskje også andre kroniske sykdommer.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med PhD-kandidat og tannlege Anders Røsland, anders.rosland@uib.no.

I PhD-prosjektet har Anders også undersøkt sammenhengen mellom periodontitt og lungefunksjon i Malmö Offspring Dental Study

Malmö Offspring Dental Study (MODS)

Svenske forskere, med tannlegekollega Daniel Jönsson i spissen, har siden 2014 rekruttert deltakere til MODS for å kunne undersøke koplingen mellom oral helse og allmennhelse. Over 1000 svenske kvinner og menn med en gjennomsnittsalder på 44 år har latt seg undersøke i MODS-studien.

I dette datamaterialet undersøkte vi sammenhengen mellom oral helse og lungefunksjon. Vi fant at personer som har alvorlig periodontitt har lavere lungefunksjon enn periodontalt friske personer. Vi så en sammenheng mellom gingival inflammasjon i form av blødning fra tannkjøttet og redusert lungefunksjon.

Resultatene fra MODS-studien indikerer at det er en sammenheng mellom periodontitt og lungehelse, og at det kan være mulig å påvirke lungehelsen gjennom forbedret oral helse.

Røsland A, Bertelsen RJ, Bunaes DF, Drengenes C, Engström G, Klinge B, Lie SA, Nilsson PM, Jönsson D, Malinovschi A. Periodontits is associated with airflow obstruction in the Malmø Offspring Dental Study. J Clin Periodontol. 2023. Oct 14. doi: 10.1111/jcpe.13886. Online ahead of print.