Hjem
BRuSH
Periodontitt

Periodontitt og lungefunksjon

Boralis
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Doktorgradsprosjektet kalt «The impact of oral bacteria on lung function and inflammation» har som mål å undersøke om behandling av periodontitt (tannkjøttsykdom) i en ung og frisk befolkning kan forbedre lungefunksjonen. Vår hypotese er at dersom man fjerner dental biofilm (plakk og tannstein) på tennene, så reduserer man kilden til inflammatoriske bakterier som kan forflyttes fra munnhulen til luftveiene og på den måten redusere luftveisinflammasjon og føre til forbedret lungefunksjon.

Vi startet rekruttering av deltakere til Bergen Oral Intervention Study – BORALIS våren 2021, og vi rekrutterer fortsatt deltakere. Til dette forskningsprosjektet ser vi etter personer i aldersgruppen 25-45 år med mild til moderat form for periodontitt som ikke bruker noen form for tobakk. For å undersøke hvordan periodontalbehandling kan påvirke lungehelsen vil deltakerne vil få testet sin lungefunksjon før, under og etter tannbehandling med en oppfølgingstid på 12 måneder. I tillegg til lungefunksjonsmålinger tas bakterieprøver fra munnhulen før og etter behandling for å undersøke endring i bakteriesammensetningen.

I dag vet vi lite om sammenhengen mellom munnhulebakterier og lungefunksjon hos yngre og friske mennesker. Det er også lite kunnskap om behandling av tannkjøttsykdom kan bedre lungefunksjon.

Dersom vi finner en sammenheng mellom oral infeksjon og lungehelse, vil dette kunne være med på å fremheve betydningen av god tannhelse og munnhygiene. I et folkehelseperspektiv vil forebygging av dårlig tannhelse kunne forhindre utvikling og forverring av lungesykdom, og kanskje også andre kroniske sykdommer.

Mer informasjon og påmelding her. Har du spørsmål kan du ta kontakt med PhD-kandidat og tannlege Anders Røsland, BORALIS@uib.no.

Videre vil vi undersøke sammenhengen mellom periodontitt og lungefunksjon i Malmö Offspring Dental Study

Malmö Offspring Dental Study (MODS)

Svenske forskere, med tannlegekollega Daniel Jönsson i spissen, har siden 2014 rekruttert deltakere til MODS for å kunne undersøke koplingen mellom oral helse og allmennhelse. Over 1000 svenske kvinner og menn med en gjennomsnittsalder på 44 år har latt seg undersøke i MODS-studien.

Med dette datamaterialet ønsker vi å undersøke sammenhengen mellom oral helse og lungefunksjon. Våre analyser viser at personer som har alvorlig periodontitt har lavere lungefunksjon enn periodontalt friske personer. Vi ser også at gingival inflammasjon i form av blødning fra tannkjøttet påvirker lungefunksjon negativt.

Resultatene fra MODS-studien indikerer at det er en sammenheng mellom periodontitt og lungehelse, og at det kan være mulig å påvirke lungehelsen gjennom forbedret oral helse.