Hjem
BRuSH
Forske hos oss

Stillingsutlysninger tilknyttet forskningsgruppen

Er du interessert i en karriere innen akademia og forskning, er doktorgrad og postdoktor et steg på veien

Antibiotika resistens
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon om tilgjengelige stillinger.

Vi har nå lyst ut en PhD-stilling tilknyttet forskning på antibiotika resistente gener. Her vil det være aktuelt med en kandidat med erfaring med eller ønske om å jobbe på lab og det vil være forskning tilknyttet kartlegging av antibiotika-resistente gener i metagenomikk materiale fra store befolkningsstudier, som for eksempel vårt prosjekt med metagenomikk data fra prøver fra munnhule. Erfaring eller interesse i maskinlæring vil også være en fordel.

Utlysningen finner du her (søknadsfrist 3. juni).