Hjem

BRY.DEG2020

Hovedinnhold

Brydeg final logo w head

BRY.DEG2020: Hvordan påvirker pandemien mestring og mental helse på kort og lengre sikt. 

Den nasjonale undersøkelsen BRY.DEG2020 hadde fokus på mestring og psykisk helse i den første perioden etter at landet ble «stengt ned» som konsekvens av pandemien. Undersøkelsen ble besvart av 19,400 personer inkludert 11,900 studenter. Data ble samlet fra begynnelsen av april til slutten av mai.De fleste meldte om forståelse for, og oppslutning til smittevernstiltakene, selv om de ikke selv hørte med til høy-risikogrupper for å bli rammet av alvorlig sykdom som konsekvens av pandemien.  De fleste ga uttrykk for god mestring. Vi så imidlertid en økt forekomst av psykiske helseplager hos en mindre gruppe. Dette gjaldt særlig de som tidligere hadde hatt psykiske problemer. Det var også indikasjoner på at de som hadde økonomiske utfordringer rapporterte mer angst og depresjonsplager. Kvinner rapporterte også noe mer angst og depresjon sammenliknet med menn, noe er vanlig i denne typen undersøkelser. Videre så vi at de som ikke opprettholdt sunne vaner i hverdagen hadde det vanskeligere. Vi ser også at det er en sammenheng mellom antall risikofaktorer og symptomer, som tyder på at jo flere aSamlet indikerer dette at det var en stor villighet til å tilpasse seg det som ble sett på som nødvendige tiltak, gitt at disse fremsto som viktige for samfunnet/ folkehelsen, selv om de innebar til dels store innskrenkninger for den enkelte. 

Runde 2 ble sent i Desember 2020

Runde 3 ble sent i Desember 2021

 

Først artikkel fra studien ble publisert i November 2021, i Scandinavian Journal of Public Health. Da presentert vi at "COVID-19 could have a negative association with public mental health, especially for certain risk groups. Future data-collection waves will provide further insight into the development of symptoms following the pandemic."

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14034948211059525

 

BryDeg2020 ble invitert til å bli med i en stor consortium studie som sammenligner pandemien effekter i Nordic land COVIDMENT (https://covidment.is/). COVIDMENT har publisert første artikkel i International Journal of Epidemiology. I den studien så vi at depressive symptomer varierte mye mellom kortene og land og følgte også infeksjon nivå i landet.

https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyab234/643...

 

 

 

Forskning
Studenter utvisket

Kronprinsessen #bryr seg

I et intervju med NRK gir kronprinsessen full støtte til BRY.DEG 2020, en stor nasjonal undersøkelse om psykisk helse. Hun oppfordrer alle over 18 år til å svare på undersøkelsen.

Takk for hjelpen.