Hjem

Bergen School of Global Studies (BSGS)

Hovedinnhold

Banner

Bergen School of Global Studies samler masterprogram og emner som tar for seg mange av de komplekse utfordringene verden står overfor i dag. Universitetet i Bergen er preget stort mangfold og sin faglige bredde, men også av sitt engasjement for å stimulere til tverrfaglig samarbeid for å løse globale samfunnsutfordringer.

Studenter interessert i å forstå og å bidra til å løse disse utfordringene — som for eksempel ulikhet, migrasjon, helse, klimaomstilling og styresett — vil her finne en oversikt over hva vi tilbyr av relevant master-utdanning med undervisning på engelsk. Denne undervisningen foregår på alle våre syv fakultet og ved de mange spesialiserte institutt og sentre. Les mer på våre engelske sider.

Nyhet
A rear view of people with placards and posters on global strike for climate change

Nytt masterprogram ved Institutt for politikk og forvaltning

Høsten 2023 er det oppstart av vårt nye engelskspråklige masterprogram "Politics and Governance of Global Challenges"

bærekraft
Sykler på tilrettelagt sykkelvei i bygate

Master i bærekraft – et studium for fremtiden

Masterprogrammet tar for seg hvordan forskere, politikere, lovgivere og andre samfunnsaktører sammen kan bidra til en mer bærekraftig verden.