Hjem

Bergen School of Global Studies (BSGS)

Hovedinnhold

Banner

Bergen School of Global Studies samler masterprogram og emner som tar for seg mange av de komplekse utfordringene verden står overfor i dag. Universitetet i Bergen er preget stort mangfold og sin faglige bredde, men også av sitt engasjement for å stimulere til tverrfaglig samarbeid for å løse globale samfunnsutfordringer.

Studenter interessert i å forstå og å bidra til å løse disse utfordringene — som for eksempel ulikhet, migrasjon, helse, klimaomstilling og styresett — vil her finne en oversikt over hva vi tilbyr av relevant master-utdanning med undervisning på engelsk. Denne undervisningen foregår på alle våre syv fakultet og ved de mange spesialiserte institutt og sentre. Les mer på våre engelske sider.