Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
Nyhet - kreftforskning

Kirurgisk rekonstruksjon kan påskynde tilbakefall av brystkreft

En ny studie viser at at rekonstruktiv kirurgi av bryst ser ut til å påvirke tilbakefallsdynamikken og faktisk kunne fremskynde tilbakefall av sykdommen. Studien ble nylig presentert på forsiden av Breast Cancer Research and Treatment, med hovedforfatter Hanna Dillekås som er ph.d. kandidat ved professor Oddbjørn Straumes gruppe, PI ved CCBIO og også sisteforfatter på studien.

Woman on the surgery table
Foto/ill.:
colourbox.com

De andre medforfatterne er Svein A.H. Jensen, overlege ved plastikkirurgisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved UiB, og en forskergruppe ved the National Cancer Institute of Milan, Italia.

Hypotesen var at kirurgi påvirker tilbakefallsdynamikken ved brystkreft, dvs at kirurgisk rekonstruksjon kunne stimulere potensielle mikrometastaser og redusere tiden til tilbakefall av sykdommen. 312 pasienter som i en trettiårsperiode fikk sen rekonstruksjon på Haukeland universitetssjukehus inngår i studien. I tillegg inngår en kontrollgruppe på 1341 brystkreftpasienter som ikke har fått nytt bryst etter kreftoperasjonen.

- Det er tidligere gjort studier etter primærkirurgi, men vi har også sett på tilbakefall etter sen rekonstruksjon, forteller Hanna Dillekås i et intervju med Dagens Medisin.

- Vi fant at tilbakefallene kom i samme mønster både etter primærkirurgi og rekonstruksjon; først etter to år og deretter etter 5-6 år. I rekonstruksjonsgruppen kom tilbakefallstoppene uavhengig av tidsintervallet fra primærkirurgien. Dette tyder på at det faktisk er rekonstruksjonen som gjør noe med tilbakefallsdynamikken, sier Dillekås.

I 2012 og 2013 bevilget daværende helseminister Jonas Gahr Støre 150 millioner kroner til brystrekonstruksjon for å redusere ventetiden, som for enkelte kvinner hadde vært inntil åtte år.

Ett av tiltakene var også at flere skulle få brystrekonstruksjon samtidig med kreftoperasjonen der sykdommen tillater dette. Denne studien støtter en slik tilnærming.

Dillekås understreker at man skal være forsiktig med hvilke konklusjoner man trekker av studien.

- Det er ikke grunnlag for å si at det er farlig med rekonstruksjon, og vi ønsker ikke å skremme brystkreftpasienter fra rekonstruksjon. Det vi ser er at tilbakefall, som uansett hadde kommet senere, ser ut til å opptre noe oftere cirka 18 måneder etter sen rekonstruksjon.

Les mer

Les mer i Dagens Medisin

Publikasjonen er tilgjengelig på denne lenken.

Les også mer om Oddbjørn Straumes forskningsgruppe.