Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
KLINBEFORSK-finansiering

17 millioner til CCBIO-prosjekt

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Et av prosjektene som mottar støtte er ledet av CCBIO PI Oddbjørn Straume, med 17,57 millioner fordelt på fem år.

Ondartet føflekkreft, bilde av selve føflekken.
Malignant melanoma
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Flere større nasjonale kliniske studier

KLINBEFORSK er opprettet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å imøtekomme behovet for flere større nasjonale kliniske studier av høy kvalitet og med forutsigbar finansiering.  Programmet skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21.

Bedre effekt av behandling for føflekkreft

Straumes prosjekt har tittelen "A Phase 1b/2 clinical trial with Axl kinase inhibitor BGB324 in combination with Dabrafenib/Trametinib or Pembrolizumab in metastatic melanoma: Identification of predictive markers of response". 

Behandlingen for føflekkreft med spredning har bedret seg betydelig de senere år etter introduksjon av immunterapi og målrettet terapi. Likevel vil mange pasienter oppleve å ikke ha effekt av behandlingen eller å ha kun kortvarig effekt. Medikamentet BGB324, utviklet av det Bergenbaserte firmaet BerGenBio, har vist seg i dyremodeller og cellelinjer å kunne bedre effekten når det legges til immunterapi eller målrettet behandling. Straumes gruppe vil i studien som nå er sikret støtte, teste dette ut ved å gi pasienter med føflekkreft med spredning BGB324 i tillegg til standard behandling.

De har også et stort forskningsprogram som skal studere biomarkører for å kunne identifisere pasienter som får effekt av akkurat denne behandlingen. Studien vil foregå ved alle universitetssykehusene i landet. 

Vi gratulerer med tildelingen, og ser fram til spennende forskningsresultater!

 

Relevant ekstra lesning: artikkel i Bergens Tidende.

Se også videointervju med Oddbjørn Straume i Targeted Oncology.