Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
publikasjon

Kronikk om ansvarlig kreftforskning

Ansvarlig kreftforskning bør kombinere biomedisinsk forskningsaktivitet med kritisk analyse av den samme forskningen, sier CCBIOs Roger Strand og Lars A. Akslen i en nylig publisert kronikk i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

doctor balancing on a wire which is a stetoscope, high up in the air.
Foto/ill.:
Illustration: Lightspring

Hovedinnhold

Norsk RRI-rammeverk

Rammeverk for ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) er et gjennomgående prinsipp for EUs forskningsprogram Horizon 2020. Norges forskningsråd har kunngjort første versjon av et norsk RRI-rammeverk. Forskningsrådet definerer ansvarlighet som at «prosessene i forsknings- og innovasjonssystemet i økende grad skal kunne karakteriseres som fremadskuende, refleksive, inkluderende og dynamiske/fleksible».

Det kan det være fristende å avfeie slike karakteristikker som tomme honnørord, sier Strand og Akslen i kronikken. De mener imidlertid at RRI-rammeverket byr på fruktbare begreper for å forstå hvordan man skal skape gode beslutningsprosesser i fremtidens kreftbehandling. 

Kritisk refleksjon over konsekvenser av egne forskningsresultater

I kronikken presenterer Strand og Akslen viktige etiske og sosiale dilemma i krysningen mellom kreftforskning og politikk. De presenterer og viser eksempler på ELSA/RRI profilen til CCBIO for et norsk medisinskfaglig publikum.   

RRI-tenkningen knytter ansvarlighet til vilje og evne til å forestille seg og reflektere kritisk over mulige samfunnskonsekvenser av egne forskningsresultater. Ansvarlig kreftforskning i RRI-betydningen innebærer å ta den optimistiske biasen på alvor og trene forskerne på selvkritikk. Praktisk kan dette implementeres på mange måter. Ved CCBIO har man valgt å integrere humanistisk og samfunnsvitenskapelig analyse i den øvrige virksomheten. Kritiske perspektiver fra vitenskaps- og teknologistudier, vitenskapsteori og etikk introduseres i forskningsseminarene, og yngre forskere trenes gjennom dedikerte ph.d.-kurs.

Kritisk diskusjon av kreftforskningens egne fremtidsforestillinger kan bidra til en mer ansvarlig forsknings- og helsepolitikk, konkluderer Strand og Akslen. 

Les hele kronikken her i Tidsskriftet.