Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
Forskningsprosjekt

Utvikling av nyskapende optisk bildeteknikk for medisinske prosedyrer

McCormack-gruppen på CCBIO og Klinisk institutt 2 ved det Medisinske fakultet, UiB har nå lansert sitt nye EU-samarbeidsprosjekt CoDaFlight (Colouring the Dark in Fluorescence light), finansiert av EU-programmet Pathfinder. Dette prosjektet har om mål å utvikle nyskapende diagnostisk billedbehandling ved hjelp av fluoriscerende lys.

Futuristic image of glow-in-the-dark spot in an organ.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Trygg og enkel teknologi til bruk under diagnostisk billedbehandling

Prosjektet CoDaFLight, som står for Colouring the Dark in Fluorescence light, eller Fargelegge mørket med fluorescerende lys på norsk, har en radikal visjon om å utvikle helt nyskapende optisk bildeteknikk som kan brukes både under medisinske prosedyrer og ved kontinuerlig pasientoppfølging. Planen er å utnytte innovativ teknologi for fluorescens-levetid (time-domain fluorescence imaging, tdFLI) for å utvikle en billed-diagnostisk plattform som kan gi sanntids-informasjon tilpasset for den enkelte pasient og dennes sykdom. 

Formålet med CoDaFLight er å etablere det teknologiske og biologiske fundamentet som kreves for å kunne validere tdFLI for klinisk bruk og utvikle et komplett billeddiagnostisk system. Avbildning av fluorescens-levetid gir en visuell innsikt blant annet om hvor i cellene endringer skjer, når det skjer, og vil bokstavelig talt lyse opp muligheter inne i pasienten, som med nåværende billeddiagnostiske teknikker ikke vil være mulig å se. CoDaFLight kickstarter med det et nytt felt innenfor biomedisinsk forskning, og adresserer behovet for trygg og brukervennlig bildediagnostikk som kan gi umiddelbar informasjon i sanntid.

Prosjektet ble tildelt 3 millioner euro fra EU (EIC Pathfinder), og startet 01. oktober 2022. 

EU-samarbeidsprosjekt

Dette er er samarbeidsprosjekt mellom fem europeiske institusjoner; Vrije Universiteit Brussel i Belgia, ved professor Maarten Kuijk (prosjekt-koordinator), Universitätsmedizin Göttingen i Tyskland, ved professor Frauke Alves, FORTH i Hellas, ved Dr. Giannis Zacharakis, Université Bourgogne i Frankrike, ved professor Frack Denat, og Universitetet i Bergen ved professor Emmet McCormack.

Forskningsgruppen ved UiB, som inkluderer forsker Katrin Kleinmanns og veterinær og PhD kandidat Vibeke Fosse, er ansvarlig for den prekliniske valideringen av prototypen for visualisering med fluorescens-levetid i sanntid (tdFLI). De skal blant annet utføre utprøving av systemet i en kirurgisk komparativ modell, det vil si kjæledyr (hunder) som blir operert for kreftsykdom, en forskingsmodell som kan ha gjensidig nytte for både dyr og mennesker.

UiB-teamet har de siste 5 årene jobbet med å utvikle et tumor-målrettet fluorescerende kontrastmiddel for intraoperativ bruk ved ovarialkreft. Ved å bruke fluorescerende lys som kontrast kan man lyse opp kreftsvulstene under operasjonen, og dermed å skille mellom friskt vev og tumor-vev. Det gir større sannsynlighet for at alt svulstvevet blir fjernet, noe som gir bedre prognose. Systemet som utvikles i CoDaFLight er enda mer sensitivt, og kan i tillegg til tumorvev også lyse opp nerver og andre vitale strukturer, slik at operasjonen blir tryggere for pasienten. 

Bruksområder innen onkologi og dermatologi

CoDaFLight har som målsetning å demonstrere konseptet i klinisk relevante modeller for onkologi og dermatologi, og spre informasjonen om potensialet av denne innovative billeddiagnostiske teknologien, med mål om at det skal komme til nytte for pasienter også på flere medisinske områder.  

Kontakt: Vibeke Fosse (vibeke.fosse@uib.no
VUB - Rik van Heijningen (rik.van.heijningen@vub.be)

Prosjektet har mottatt finansiering fra programmet HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN under ID-nummer 101047263