Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
Nyhet

CCBIO-samarbeidsprosjekt får EU-finansiering

Forskningsprogrammet TRANSCAN (European Research Area Network on Translational Cancer Research) har nettopp offentliggjort sine tildelinger.

EU flag and Norwegian flag together with cancer research microscope photo
EU funding for Norwegian cancer research
Foto/ill.:
colourbox and CCBIO collage

Hovedinnhold

Et av ti utvalgte prosjekter

Et prosjekt som CCBIOs Professor Lars A. Akslen deltar i nådde opp er blant de ti prosjektene som fikk bevilgning. Norge medvirker som partner i tre av disse. Bergensprosjektet dreier seg om genetikk ved føflekkreft (malignt melanom) og har tittelen "Identification of genetic markers 
involved in development of metastasis and second cancers in melanoma."

Internasjonalt samarbeid

Fire andre land er involvert: Tyskland, Nederland, Italia og Latvia. Koordinator fra norsk side er professor Anders Molven fra Gades laboratorium for patologi, Klinisk insitutt 1, Universitetet i  Bergen.

Per Helsing og Per A. Andresen fra Oslo Universitetssykehus er også partnere i det norske samarbeidet. Prosjektet blir ledet av professor Rajiv Kumar i Heidelberg, som i lengre tid har vært samarbeidspartner med Akslen og Straume i CCBIO.