Hjem
Centre for Cancer Biomarkers
News

CCBIO på Filosofisk Poliklinikk

CCBIOs leder Lars Akslen holdt innlegg i Filosofisk Poliklinikk, en "tenketank" for medisinsk filosofi, i Litteraturhuset i Bergen 4. februar. Møtet var i en serie på fire om utfordringer ved prioriteringer av helsetjenester.

Prioriteringer
Prioriteringer
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Utfordringer ved prioriteringer

Akslen gav en introduksjon til biologien ved kreft og prinsippene for kreftbehandling samt rollen og behovet for biomarkører i sitt foredrag kalt "Biomarkører og moderne kreftbehandling". Han introduserte dilemmaer som oppstår av de økende kostnadene ved kreftbehandlinger, samt rollen som farmasøytisk industri har i denne økningen. Han forklarte også hvordan oppdagelsen av nye biomarkører i noen tilfeller kan bane vei ut av aktuelle utfordringer ved prioriteringer.

Åpen debatt

Forelesningen ble fulgt av en åpen debatt. Flere problemstillinger ble tatt opp og diskutert, inkludert tema om unødvendig diagnostikk og/eller overdreven behandling, verdien av screeningprogrammer, åpenhet, eller mangel på sådan i bestemmelser for folkehelsen om kreftlegemidler, og mer. Diskusjonen inneholdt også en interessant utveksling av meninger om hvordan man formidler f.eks en godartet kreftdiagnose, forskjeller i perspektiv mellom patologer og allmennleger og hvordan du kan snakke om og forstå betydningen av "kreft".

Disse temaene faller alle innenfor det intellektuelle omfanget av CCBIO og adresseres av ELSA-forskningen som er integrert i senteret.