Hjem
Centre for Cancer Biomarkers

Disputas fra CCBIO - Jenny Hild Aase Husby

Prøveforelesning kl. 10.15 og disputas kl. 12.15, begge fredag 5. februar 2016.

Portrait of Jenny Husby with a background of an x-ray image and the title of her dissertation.
The title of Jenny Husby's dissertation
Foto/ill.:
Eli Vidhammer/Colourbox

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Jenny Hild Aase Husby

 

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1

Hovedveileder: Professor Ingfrid S. Haldorsen

Medveileder: Professor Helga B. Salvesen

 

Prøveforelesning: Fredag, 5. februar 2016 kl. 10.15

Oppgitt emne: “Kan PET/MR bidra ved utredning av gynekologisk cancer?”

Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies veg 91

 

Disputas: Fredag, 5. februar 2016 kl. 12.15

Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies veg 91

Avhandlingens tittel: “Functional imaging to promote individualized and targeted therapy in endometrial cancer”

1. opponent: Professor Tore Bach-Gansmo, Oslo Universitetssykehus

2. opponent: Professor Claus Høgdall, Københavns Universitet, Danmark

3. medlem av komiteen: Professor Karen Rosendahl, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jarle Rørvik.

Åpent for alle interesserte