Hjem
Senter for digitale fortellinger
Forskningsgruppe

Artistic Integrated Research

Målet er å produsere eksperiment kunstnerisk forsking som undersøker nye former for digital forteljing, å fremje kunstnerisk forsking på tvers av nodene og utvikle nye måtar å integrere denne forskinga i kulturelle kontekstar.

Artistic Integrated Research – Center for Digital Narrative, UiB
Foto/ill.:
CDN

Hovedinnhold

Digital kunst byggjer bruer mellom kreativitet og innovasjon, utvidar kreative uttrykk og styrkar samfunnsmessige band samtidig som det flytter grensene for kva som er mogleg. Bidraga gjer kulturen rikare, driv teknologien framover og inspirerar til nye kommunikasjons- og uttrykksformer.

Forskingsgruppa Artistic Integrated Research, eller AIR, er støtta opp av ei sentral forståing: Einkvar digital teknologi, eikvar ny eining eller kode, programvare eller maskinvare, teknikk eller metodikk, nettstad eller situasjon, kan nyttast til å lese, skrive eller lage ein heim for ei digital forteljing.

Ein handhalden prosjektør kan nyttast til å plassere skjulte digitale verk i skogen. Programvare for store spelstudio kan lage forteljingar som endrast basert på stad eller ved bruk av maskinlæring. Forestill deg å gå gjennom eit naturhistorisk museum og finne animerte AI-forteljingar gøymd blant utstillingar om dinosaurar eller klimaendringar.

Forskinga i AIR vil fokusere på kreative resultat, digital kunst og skriving. Kreasjonar som bur i kunstgalleri; institusjonar som bibliotek, universitet, og levert gjennom digitale plattformar til store globale publikum. Eksperimentering med tema og fokus er også sentralt, med vekt på digital skriving og kunst som engasjerar seg i kritiske tema, og utforskar alle forteljarmedier som eit kraftfullt litterært element.

Kvifor og kvar verka eksisterar blir òg undersøkt. Korleis når vi nye målgrupper og endrar korleis dei forstår narrative opplevingar? Sist men ikkje minst, mykje av AIR si forsking vil skje på tvers av CDN. AIR-noden har ingen tematiske grenser og vil forsøke å lokke forskarar, studentar, forfattarar, kunstnarar og teknologar til å utvikle banebrytande forsking, for å skape nye kreative elveløp.