Hjem
Senter for digitale fortellinger
Seminar

AI and Digital Media Aesthetics

Opptak av CDN-seminar den 21. april 2024.

AI and Digital Media Aesthetics
Foto/ill.:
CDN/UiB

Hovedinnhold

Vi legger til sides både hype og hysteri og spør, korleis påverkar KI estetikk i digitale medier?

KI basert på store språkmodeller (LLM) er heilt klart eit transformativt fenomen, peikt på av mange som den største endringa i maskinteknologi sidan internett eller framveksten til smarttelefonar. Dei mange bruksområda til KI fører med seg både håp for innovasjon og frykt for forskyving av jobbar, eller til og med «eksistensiell risiko» for menneskearten.

Vi legger til side både hype og hysteri. Digitale kunstnarar og forfattarar innan elektronisk litteratur går saman med forskarar og kritikarar innan litteratur og digital kultur for presentasjonar og diskusjonar fokusert på KI sin påverknad på estetikken i digitale medier.

Kva nye moglegheiter og miljø for kreativ utfolding skapast av KI? Korleis kan kunst og litteratur bli kritiske miljø for å utforske KI sin påverkad på teknologi? Korleis vil estetiske sjangrar som essayet, novella, spelefilm, digital poesi og interaktive digitale forteljingar endrast og svare på KI?

Registrering er påkravd, seminaret inkluderar lunsj.

Foredraga vil haldast på engelsk.

Foredragshaldarar

 • Ben Grosser, University of Illinois: “Your perspective is quite insightful”: Deconstructing the Endless Engagement Aesthetics of AI Platforms

Deconstructing the Endless Engagement Aesthetics of AI Platforms - Ben Grosser

 • Mario Aquilina, University of Malta: AI and Essayistic Writing: Initial Thoughts

AI and Essayistic Writing: Initial Thoughts - Mario Aquilina

 • Aurora Hoel, NTNU: TBA
 • Scott Rettberg, UiB: The End of the World as AI Know It: Text-to-Image Generation as a Narrative Form

The End of the World as AI Know It: Text-to-Image Generation as a Narrative Form - Scott Rettberg

 • Drew Keller, UiB: Emerging trends in generative video and media production

Emerging trends in generative video and media production - Drew Keller

 • David Jhave Johnston, UiB: An excerpt from Hallucinations Are (almost) All You Need

An excerpt from Hallucinations Are (almost) All You Need - David Jhave Johnston

 • Alinta Krauth, UiB: AI, what do I need you for when I have wings to fly?: Report on the Leonardo interspecies poetics project
 • Lina Harder, UiB: Building the Nethersphere. Artificial Intelligence and the Reanimation of Historical Minds

Building the Nethersphere: Artificial Intelligence and the Reanimation of Historical Minds

 • Gabriele de Seta, UiB: An algorithmic folklore: Vernacular creativity in times of everyday automation

An algorithmic folklore: Vernacular creativity in times of everyday automation - Gabriele de Seta

 • Jill Walker Rettberg, UiB: How to analyse machine vision in 500 video games, movies, artworks and novels: Machine vision situations and the Database of Machine Vision in Art, Games and Narratives
 • Jason Nelson, UiB: Semi-intelligent mutation machines:  exploring AI's unintentional artistic possibilities or persistent error-making as creative tool