Hjem
Senter for digitale fortellinger
Workshop

Emotional and ethical challenges in qualitative and/or digital ethnography

Workshop om etiske, tekniske og epistemologiske problemstillinger forskere møter når de researcher digitale fortellinger på nettet.

Hovedinnhold

Denne workshopen er relevant for kvalitative forskere og ph.d.-er som benytter seg av kvalitativt og/eller digitalt etnografisk feltarbeid. Workshopen vil foregå på engelsk.

I denne workshopen tar vi sikte på å utforske dilemmaer og utfordringer knyttet til:

  • mulige ideologiske, moralske og politiske kontrasterende verdier mellom forskeren
  • kontrasterende verdier og perspektiver på marginaliserte identiteter og kropper mellom forskeren og den forskede
  • psykiske plager etter langvarig eksponering/observasjon i sårbare/skadelige digitale felt
  • psykiske plager i og utenfor felt på grunn av f.eks. trakassering og trusler
  • dilemmaer mellom å utvikle rapport med deltakeren versus forskerens plikt til å forhindre f.eks. selvskading

PhD-er som ønsker å delta i workshopen må gjøre en forhåndsoppgave. Registrer deg og last opp et vedlegg i dette skjemaet, eller send en e-post til lin.proitz@uib.no innen en uke etter workshopstart.

Program:

Day 1, May 13 – 12.00-17.00

Lunch

Introduction by Lin Prøitz and Henry Mainsah (SIFO, Oslomet)

Short presentations by CDN staff

  • Lin Prøitz & Henry Mainsah: Negotiating boundaries and relationships in online ethnography
  • Gabriele de Seta: Some lies of digital ethnography
  • Kristine Jørgensen: Researching player experiences with uncomfortable game content
  • Jill Walker Rettberg: Social media, AI, and research ethics

Workshop by Henry Mainsah & Lin Prøitz

Day 2, May 14 – 09.00-13.00

Lin Prøitz & Henry Mainsah introduce central concepts and methodological debates in the field

PhD workshop (see pre-assignment*)

Summary by Lin Prøitz & Henry Mainsah.