Hjem
Senter for digitale fortellinger
Foredrag

Uses and Affordances of Narrative Form on Social Media Platforms

Hanna-Riikka Roine om narrative teorier for tilbydeligheter (affordance) i sosiale medier.

Hanna-Riikka Roine
Foto/ill.:
Hanna-Riikka Roine

Hovedinnhold

Hanna-Riikka Roine, førsteamanuensis i digital kultur:

Å forstå narrativ fra et instrumentelt perspektiv har i økende grad gjort forskere i stand til å studere måtene den brukes på, samt kontekstene der slik bruk finner sted. Samtidig har rollen til sosiale medieplattformer blitt anerkjent som viktig i dagens historieøkonomi.

I mitt foredrag vil jeg diskutere måtene tilbydelighetene (affordance) til den narrative formen flettes sammen med sosiale medieplattformer som brukskontekster. Jeg vil først skissere et affordance-konsept som lukker gapet mellom begrensningene og mulighetene for narrativ form og dens bruk i spesifikke miljøer. Jeg vil da foreslå at på sosiale medieplattformer må narrativ tilnærmes både som en form for innhold og en form for agency.

Ved å bygge på tidligere teorier om narrativ i digitale miljøer trekker foredraget mitt frem samspillet mellom disse to formene og argumenterer for at vi på denne måten bedre kan forstå «poenget» med å bruke narrativ på divergerende måter på plattformene. Diskusjonen er illustrert med eksemplet med Kristen Roupenians «Cat Person», en novelle publisert på nettstedet The New Yorker i 2017.

Foredraget vil foregå på engelsk. Spørsmål og svar etter foredraget.