Hjem
Center for Data Science
CEDAS

Åpning av Center for Data Science

UiB åpner et senter for datavitenskap: Center for Data Science (CEDAS).

Research and Higher Education Minister Iselin Nybø officially opens the new center for data science.
Forsknings- og høyere utdanningsministeren Iselin Nybø åpner det nye senteret for datavitenskap.
Foto/ill.:
Bergens Tidene

Hovedinnhold

Moderne teknologier produserer enorme datamengder, og det har blitt en stor utfordring å gjennomføre meningsfulle analyser av disse dataene. For å imøtekomme de nye behovene innen det tverrfaglige forskningsfeltet datavitenskap, der man bruker store og komplekse data til å generere nye innsyn, har Universitetet i Bergen etablert et nytt senter: CEDAS – Center for Data Science. Senteret ble åpnet på 18. desember 2018 av Forsknings- og høyere utdanningsministeren Iselin Nybø og universitetets rektor Dag Rune Olsen. CEDAS vil fungere som en ny forskningsarena der forskere fra matematikk, informatikk og andre fagfelt jobber sammen for å finne innovative løsninger for hvordan man kan dra nytte av store datamengder.

Under senteråpningen ble det understrekt at datavitenskap har en nøkkelfunksjon på ulike fagområder, blant annet algoritmeforsking (presentasjon ved Saket Saurabh), medisinsk visualisering (presentasjon ved Noeska Smit) og bioinformatikk (presentasjon ved Eivind Valen). I tillegg ble det holdt korte innlegg av lederen til Institutt for informatikk, Pinar Heggernes, universitetets rektor, Dag Rune Olsen, og representanter fra Bergen Forskningsstiftelse (siden 2019 Trond Mohn Stiftelsen).