Hjem
Center for Data Science
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Følgende utlysninger er knyttet til CEDAS:

Hovedinnhold

Ved Institutt for informatikk er det ledig ei inntil 50% stilling som vitskapeleg assistent knytt til Center for Data Science (CEDAS). Stillinga er for ein åremålsperiode på to år.

Stillinga som vitskapeleg assistent er ei rekrutteringsstilling som via assistanse og støtte til vitskapeleg og administrativ stab vil gi høve til innsikt i vitskapeleg og forskingsadministrativt arbeid og metode. Den som vert tilsett kan ikkje tidlegare ha vært tilsett i stipendiatstilling eller ha oppnådd tilsvarande kompetanse.

Stillingsprosenten er berekna til 50%, men det kan og vere aktuelt å tilsette i ein lågare stillingsprosent om ein til dømes vil kombinere stillinga med vidare studiar.

Mer informasjon finnes på denne nettsiden: Vitskapeleg assistent (inntil 50%).