Hjem
Center for Data Science
Kunstig Intelligens

Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA)

Hovedinnhold

NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) ble dannet for å styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Konsortiet jevnlig arrangerer seminarer og er i prosess med å bygge opp en nasjonal forskerskole. I tillegg har de nylig lansert NORA.startup, en nasjonal, kunnskapsbasert innovasjonsarena som skal fremme nettverksbygging og samarbeid mellom (og på tvers av) forskermiljø og næringslivet innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk.

Universitetet i Bergen er medlem i NORA, og CEDAS er hoved kontaktpunkt for konsortiet ved universitetet.