Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
om cet

Om Senter for klima og energiomstilling

Group picture of the core group at CET
CET var lansert i 2017.
Foto/ill.:
CET

Hovedinnhold

Vi har betydelig kunnskap om de fysiske klimaendringene, og til en viss grad hvordan de påvirker samfunnet. Men vi trenger bedre kunnskap om hvordan vi kan oppnå gjennomgripende, rask og rettferdig omstilling av samfunnet. 

Senter for klima og energiomstillings (CET) overordnede mål er å forske frem handlingsrettet kunnskap som kan brukes i politikk og praksis for å oppnå gjennomgripende, rask og rettferdig omstilling av samfunnet, slik at vi kan begrense klimaendringene. 

For å oppnå dette driver CET problemorientert samfunnsvitenskapelig forskning i samarbeid med forskere fra andre fagområder. Vi involverer offentlige og private partnere når det er hensiktsmessig. CET søker å samle forskere fra ulike samfunnsvitenskapelige fag og andre fagområder, og har som mål å være et bredt og synlig tverrfaglig kunnskapssenter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Klima- og energiomstilling er ett av tre prioriterte områder ved Universitetet i Bergen (UiB). CET ble etablert i 2016 av Det samfunnsvitenskapelige fakultet som et senter for tverrfaglig forskning på dette området, med basis i samfunnsvitenskapene. CET samler forskere fra tre samarbeidspartnere - Universitetet i Bergen, NORCE Norwegian Research Centre AS og Norges handelshøyskole (NHH). 

CET mottar grunnfinansiering fra Kunnskapsdepartementet, og har prosjektfinansiering fra Norges Forskningsråd, Horisont 2020 og en rekke andre kilder. 

Postadresse

Senter for klima og energiomstilling (CET)

Faculty of Social Sciences, Postbox 7802, 5020 Bergen

Besøksaddress

4.etg, Christies gt 18, 5007 Bergen