Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Prosjekt

The Collaboratory

Med inspirasjon fra internasjonale nettverk har CET nå igangsatt et nytt prosjekt som setter studenten og tverrfaglighet i fokus, alt i et utforskende miljø.

Hovedinnhold

Hva?

Kollaboratoriet tar sikte på å forene studenter, forskere og praktikere for å skape et innovativt, dynamisk, tverrfaglig og problem-orientert miljø for utdanning, forskning og samarbeid.

Hvordan?

  1. Studenter skal være hoveddrivkraften bak de tverrfaglige kursene 
  2. Eksperimentering og R&D-basert innovasjon i studentdeltakelse og undervisningsmetoder, og formidling av disse metodene 
  3. Initiere til samarbeidsaktiviteter som involverer studenter, forskere og praktikere (for eksempel forskningsprosjekter, studentkonferanser, tidsskrifter, utstillinger, workshops).

Hvorfor?

Kompleksiteten og sammenhengen mellom dagens sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer krever radikal innovasjon innen forskning, høyere utdanning og samfunnsstyring. På alle tre arenaer er det behov for nye typer kunnskaper, verktøy og erfaring som gjør det mulig å bedre forstå og handle i en verden i rask omstilling.Kollaboratoriet, gjennom sin innovative tilnærming til høyere utdanning, sitt brede internasjonale nettverk og ikke minst det solide grunnlaget for og bidrag til eksisterende aktiviteter ved UiB , er en sentral del av den strategiske satsingen til UiB.

Når?

I oktober vil CET igangsette realiseringen av Kollaboratoriet ved å ansette to studenter til å jobbe frem en konferanse som skal avholdes våren 2018. Denne konferansen vil ta for seg ulike perspektiver på grønn omstilling, og vil inludere innlegg fra både etablerte forskere, eksterne aktører og ikke minst studenter. Konferansen skal være drevet frem av studenter, med et faglig team fra SV-fakultetet og CET som vil rådgi og veilede. Denne konferansen er tenkt å bli en årlig tradisjon, samtidig som initiativet tar siktet på å etablere seg som et poenggivende kurs ved universitetet. Følg oss gjerne på Twitter!