Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Arrangement

Lansering av CET: Rask samfunnsomstilling for å møte klimautfordringene?

Vi ønsker velkommen til lansering av CET – Senter for klima og energiomstilling, et nytt initiativ ved Universitetet i Bergen. Målsettingen til CET er å tilveiebringe ny kunnskap om veivalg for klima og energiomstilling. CET vil være en «hub» for tverrfaglig forskning, med basis i samfunnsvitenskapene.

SV-bygget
Foto/ill.:
The aim of CET is to provide new knowledge on societal pathways to climate and energy transformation.

Vi ønsker velkommen til lansering av CET – Senter for klima og energiomstilling, et nytt initiativ ved Universitetet i Bergen. Målsettingen til CET er å tilveiebringe ny kunnskap om veivalg for klima og energiomstilling. CET vil være en «hub» for tverrfaglig forskning, med basis i samfunnsvitenskapene.

Under lanseringen vil du få møte CETs forskere, studenter og partnere. Politikkutformere vil fortelle om betydningen av forskningsbasert kunnskap om klima og energiomstilling i politikkutforming på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Du vil få høre hva UiB og CET vil bidra med på dette området. Den offisielle lanseringen vil etterfølges av en presentasjon om veivalg for rask samfunnsomstilling, og en paneldiskusjon om utfordringer som må overvinnes for at samfunnet skal lykkes med rask omstilling, og for at CET skal lykkes som forskningssenter.

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Program 

12:30-13:00Mingling
13:00-14:30Official opening of CET
 

Welcome

Jan Erik Askildsen, Dean, Faculty of Social Sciences

 

Climate and energy transition as a priority at the University of Bergen

Dag Rune Olsen, Rector

 

The importance of research based knowledge in policy making

Lars Andreas Lunde, State Secretary, Ministry of Climate and Environment

 

Ambitions for CET - what can we deliver?

Håvard Haarstad, Director, CET

 

How Paris redefines the energy challenge: Pathways for rapid change

Kevin Anderson, University of Manchester, Tyndall Centre for Climate Change Research

 

Climate and energy policy for rapid change

Prof. Miranda Schreurs, Bavarian School of Public Policy

 

Panel discussion: What are key challenges to succeed with rapid transformation? How can research contribute?

Moderator: Stina E. Oseland, SpaceLab/CET

  • Svein Kåre Grønås, BKK
  • Per Sandberg, Statoil
  • Lars-Henrik Paarup Michelsen, Norwegian Climate Foundation
 

Concluding remarks

Endre Tvinnereim, CET

14:30 - 15:30 Mingling & finger food
Dokumenter