Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Studenter

Masterstudent hos CET

Er du masterstudent og jobber med temaer knyttet til klima og energiomstilling? Da kan du søke om lesesalsplass hos CET!

CET Master's students 2021/2022
Lyst å bli en del av et dynamisk forskningssenter? Søk om lesesalsplass!
Foto/ill.:
Janne Bjørgan

Hovedinnhold

CET har fire lesesalsplasser ledige til engasjerte studenter som jobber med temaer knyttet til våre forskningsområder. Disse plassene ønsker vi å fylle med studenter fra ulike fagretninger som ønsker å dra nytte av et tverrfaglig studiemiljø. 


Hvorfor skal du søke om plass?

  • Nærhet til CET-senterets forskere, som kan bidra med innspill og råd i skriveprosessen.
  • Din egen lesesalsplass på en lesesal med få andre studenter.
  • Delta på CET-lunsjer og andre arrangementer på senteret.
  • Skriveseminarer, oppmuntring og CETs masterseminar i februar/mars hvor du presenterer og får tilbakemelding på oppgaven din.
  • Vær en del av et inkluderende og engasjert forskningssenter.

Les hva tidligere masterstudenter ved CET forteller om å ha lesesalplass hos oss.

Vi ønsker masterstudenter fra alle studieretninger velkommen til å søke. Plasser vil tildeles med hensyn til faglig sammensetning og relevans for senterets forskningstema. Det er fire plasser tilgjengelig.

Slik søker du: Fyll in søknadsskjema.

Masterstudenter 2023/2024

  • Maria Thomassen, Department of Sociology

  • Yas Jilardi, System Dynamics, Department of Geography.

  • Tekla Vollen, Department of information and media sciences.

  • Ecem Bilgin, Department of Government.

  • Richard Andresen, Master in Sustainability

Tidligere masteroppgaver skrevet på CET: 

2022/2023

Susanne Christensen, Department of Social Anthropology

Et antropologisk studie av Hordfast

Lars Fiskaa, Department of Government

What Norwegian voters want: Opinions on energy sources and party preferences. 

Juni Lund, Department of Comparative Politics

Glocal politics: Local political parties and GHG emissions in Norwegian municipalities, 2009-2021

Thea Vestad, Faculty of Law

Konkurranaserettslige grenser og muligheter for bærekraftssamarbeid etter TEUV art. 101 tredje ledd.

Emilie Flønes, Department of health Promotion and Development

Managing stressers when working with climate change

Ingrid Couto de Azvedo, Department of Global Public Health and Primary Care

Health sector's carbon emissions and universal health care coverage

2021/2022

Veera Ylipieti, Department of Geography

Sustainability reporting as a matter of social contract: management and geographical perspective

Supervisor: Grete Rusten

Sina Storelv, Department of Psychosocial Science

Why Do People (Not) Worry About Climate Change? Insights From Answers to an Open-Ended Survey Question in Norway

Supervisor: Rouven Doran

Helene Othilie Drevland, Department of Geography

Perceptions of individual lifestyle changes in Norway's sustainability transition  

Supervisor: Connor Cavanagh 

Ronya Reitan Solberg, Department of Geography

Bærekraftig fiskeri, governance og tid - lokalsamfunnsperspektiver på hva en fremtidig fiskeriregulering kan innebære

Supervisor: Knut Hidle

Aleksander Bergli, Department of Foreign Languages

Working title: Climate change and Russian media

Supervisor: Irina Anisimova 

2020/2021

Kjersti Sollund Hegsbro, Institutt for geografi

Tittel: En forbruksbasert tilnærming til klimaomstilling

Veiledere:Håvard Haarstad og Tarje Wanvik 

Solveig Høegh-Krohn, Institutt for informasjons- og medievitenskap

Tittel: Green Journalism: Critical discourse of climate journalism

Veileder: Martin Eide       

Devyn Remme, Institutt for geografi

Tittel: Mind the Gap: Dynamic social inclusion and sustainable mobility in Bergen, Norway

Veiledere: Siddharth Sareena and Håvard Haarstad

Anniken Williams, Institutt for helse, miljø og likeverd

Tittel: Masculinity v. Mitigation: Exploring the Gendered Perceptions of Individual Climate Change Mitigation Efforts

Veileder: Haldis Haukanes

Sarah-Helmine Stokke, Juridisk fakultet

Tittel: Den europeiske menneskerettskonvensjon i møte med klimaendringene – En analyse av medlemsstatenes plikt til å sikre borgerne mot konsekvensene av klimaendringene

Veileder: 

Kjersti Kalberg, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Tittel: Innovasjon og utvikling i energimarkedet- En studie av markedet for solceller i Bergensregionen

Veileder: Thor Øivind Jensen

2019/2020

Synnøve Beitnes, Institutt for Geografi

Tittel: Tørkesommeren 2018: En casestudie av jordbrukets resiliens til ekstremværhendelser og utvikling av klimatilpasningsstrategier

Veileder: Kerstin Potthoff & Birgit Kopainsky

Amber Nordholm, Institutt for Geografi

Tittel: Scales of Energy Justice: Solar power and energy poverty alleviation

Veileder: Siddharth Sareen

Siri Reintz Kleppe, Sosiologisk institutt

Tittel: Kultivere sosial endring: Urban dyrking som manifestering av individers behov og samfunnsbekymringer 

Veileder: Atle Møen

Katharina Leucht, Agrobiologi ved Århus Universitet & Institutt for Geografi

Tittel: Radishes in the rain: Exploring barriers of urban gardening in Bergen. 

Veileder: Peter Andersen

Mina Måsvær Halle, Institutt for sammenliknende politikk

Tittel: Local climate adaptation: Identifying opportunities and challenges for using climate knowledge in municipal decision making. 

Veileder: Anne Lise Fimreite

Sarah Mashhadi, Institutt for Geografi - System Dynamikk

Tittel: Can Germany Move Towards 100% Renewables Without Major Problems? 

Veileder: Erling Moxnes

2018/2019

Marita Johansen, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Tittel: Bringing together Quality of Life and Climate Change: From the perspectives of two ecovillages 

Veileder: Fungisai Puleng Gwanzura Ottemoller and Matthew Stiller-Reeves

Marianne B. Willassen, Institutt for Geografi

Tittel: Kvalitet og kollektive boformer i en kompaktbyutviklingsstrategi: Our City, Our Collective

Veileder: Kristin Edith Abrahamsen Kjærås and Håvard Haarstad

Per Gunnar Sakseid, Institutt for Geografi

Tittel: Engasjement for eget bomiljø. En studie av stedsoppfatninger, innbyggermedvirkning og bilreduksjon på Møhlenpris.

Veileder: Jakob Grandin and Håvard Haarstad

Benjamin Lindberg Borch, Institutt for Geografi

Tittel: Tid, makt og medvirkning i planprosesser – en case-studie fra jernbaneutviklingen i Moss

Veileder: Håvard Haarstad

Håvard Havro Bjørnstad, Institutt for Geografi

Tittel: «Rykk tilbake til start»Ei studie av medverking i byplanlegging i Bergen

Veileder: Jakob Grandin and Tarje Wanvik