Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Ressurser

CET Affiliation

Forskere som jobber med tema knyttet til klima og energiomstilling kan søke midler og utvikle forskningen sin ved å bli CET Affiliate.

Orange red background with title CET Affiliations
Som CET Affiliate blir du en del av et engasjert og aktivt forskningsmiljø!
Foto/ill.:
CET

Hovedinnhold

Vil du bli CET Affiliate?

Som Affiliate blir du en del av et tverrfaglig nettverk, kan søke på våre såkornsmidler, og få bistand til å kommunisere forskningen din.

Om Affiliate-nettverket

CET inviterer forskere ansatt ved Universitetet i Bergen, NORCE eller NHH som forsker på tema relatert til klima og/eller energiomstilling til å bli Affiliate.

For å fullt ut forstå klimaendringenes kompleksitet, trenger vi ulike perspektiver og kompetanse fra forskjellige disipiliner. Vårt affiliatenettverk består av forskere fra ulike fagområder som sammen jobber med aktuelle spørsmål rundt klima og energiomstilling. De tar del i nettverket og inviteres til CETs seminarer, workshops og retreats.

Vi tror at tverrfaglig samarbeid gjør det lettere å bidra til samfunnsmessige endringer. Vårt mål med CET Affiliate-nettverket er å kunne  engasjere medlemmene i faglige diskusjoner og samarbeide om prosjektsøknader, samt å få innspill som forbedrer CETs forskningsspørsmål og gir oss samfunnsnyttig kunnskap.

Som CET Affiliate kan du:

  • Delta i aktiviteter organisert og finansiert av CET, slik som Affiliate retreats

  • Søke om midler gjennom våre såkornsmidler, CET Accelerator 

  • Bruke Affiliate-nettverket til å formidle aktiviteter og arrangementer

  • Være en del av et aktivt og engasjert forskningsmiljø 

En Affiliate-forsker forventes å:

Søknad

For å søke om å bli CET Affiliate fyller du ut dette skjemaet og sender det inn.