Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)

Grønn omstilling - norske veivalg

Velkommen til lansering av boken "Grønn omstilling - norske veivalg"!

Grønn omstilling omslag
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

Boken "Grønn omstilling - norske veivalg" er redigert av Håvard Haarstad og Grete Rusten ved Institutt for geografi ved UiB. På lanseringen kan du møte Håvard Haarstad, Tarje I. Wanvik, Stina E. Oseland og Gidske Andersen, fire av forfatterne bak boken Grønn omstilling. 

Omstillingen i Norge er ikke kun et resultat av teknologisk endring eller utenforliggende krefter - den formes av de veivalgene vi tar. Dette er hovedargumentet i «Grønn omstilling», som samler kapitler fra forskere med ulike casestudier og perspektiver på grønn omstilling. 
Den belyser veivalgene vi står overfor i omstillingen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

 

Bidragsytere: Brigt Dale, Gisle Andersen, Markus Steen, Stina E. Oseland, Helge Lea Tvedt, Bjørnar Sæther, Eivind Merok, Helene Amundsen, Hege Westskog, Gidske L. Andersen, Asbjørn Karlsen, Elin Selboe, Elin Sæther, Tarje I. Wanvik, Fredrik L. Hasselberg, Håvard Haarstad, Grete Rusten.