Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Konferanse

Konferansen Beyond Oil

Beyond Oil er en tverrfaglig internasjonal konferanse i Bergen som arrangeres annethvert år. Den neste Beyond Oil er i 2025.

Beyond Oil 2021
Foto/ill.:
Judith Dalsgård

Hovedinnhold