Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
FME søknad

CET søker om status som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Sammen med 26 partnere har CET søkt om 100 million kroner fra Forskningsrådet for å bygge et senter for bærekraftig transport i bynære kyststrøk - Centre for Coastal Area Sustainable Transport (COAST).

illustration with ships and cranes and trucks
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hovedmålet til prosjektet er å løse utfordringer og utnytte muligheter for bærekraftige transport i kystområder.

Transportsektoren står for for 23% av energirelatert CO2 utslipp globalt og fører med seg en rekke andre miljøutfordringer. Samtidig er det en sektor i store forandringer, både teknologisk og politisk.

I søknaden står det at ideen bak COAST er at Norge kan bli et levende laboratorium for omstilling til bærekraftige transport:

Vi vil identifisere muligheter for å fremme bærekraftig transport og for skaleringsløsninger utover Norges grenser - skape muligheter for industrien.

Senterleder for CET, Professor Håvard Haarstad synes søknadsprosessen har vært spennende:

 - Det artige med denne søknaden har vært at brukerpartnere har vært veldig positive og interesserte i å være med. Tematikken er veldig relevant for endringer som skjer rundt oss nå.

Brukerpartnere som knytter prosjektet til næringslivet og offentlig sektor

- For CET som forskningssenter er FME-ordningen veldig treffende for slik vi jobber – tett på brukerpartnere og på konkrete endringsprosesser. Det gir oss en mulighet til å bidra gjennom forskningen, sier Haarstad.

Med på søknaden er 19 brukerpartnere. De representere både private aktører og offentlig sektoren på nasjonalt og regionalt nivå. 

Offentlige partnere med på søknaden er: Miljødirektoratet, ENOVA, Fylkeskommunene: Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder, samt Bergen, Stavanger og Kristiansand Kommunene.

Private partnere er: BKK, Nordic Edge, Applied Autonomy, Bergen Næringsråd, Energy Norway, NCE Maritime CleanTech, Bergen Havn, SEB, Skyss og Norsk Klimastiftelse.

Også med på søknaden er fem ledende forskningsmiljøer som bidrar til analysering av viktige utfordringer: UiB, IIASA, NORCE, NHH, and TØI.

Spennende tid i transportsektøren

Allerede før nyåret kom det spennende nyheter fra noen av brukerpartenere våre.

Bergen Havn er tildelt 50 millioner fra ENOVA for å etablere landstrøm for cruiseskipene i Bergen.  Bergen er Norges største cruisehavn, med 342 cruiseanløp i 2018 og landstrømanlegget vil betyr store kutt i klimagassutslippene.

Flere nyheter fra brukerpartnere?

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen har bestått av flere runder. Etter første runden står det mellom sju skisser. 

- Vi har fått inn en flere spennende skisser og alle de sentrale miljøene på området er med. I utlysningen la vi stor vekt på tverrfaglig tilnærming og ser at sentrene som skisseres har nettopp det, sier Tone Ibenholt som er koordinator for FME-ene på Forskningsrådet sine nettsider.

Den endelige søknadsfristen for de sju FME søknader var 10.oktober. Siste leddet i søknadsprosessen er et intervju med forskningsrådet nå i slutten av januar.

Endelig svar på søknaden kommer i mai.