Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Publikasjoner

Mediapublikasjoner

CET forskere i media: Intervjuer, portretter og kronikker. Her ser du de som er trykket på norsk, for å se mediepublikasjoner på engelsk, se våre engelskspråklige sider.

Refleksvest med "nok er nok" på ryggen

Bompengeopprør og mistillit mot politikere. Hvorfor møter det grønne skiftet så sterk motstand?

Senterleder Professor Håvard Haarstad og PostDok/ Politisk Rådgiver Tarje Wanvik skriver om bompengeroppgjøret i Aftenposten.