Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Forskningsprosjekt

Klimabudsjett 2.0

Forskningsprosjektet utvikler lokale klimabudsjett som svarer til Parisavtalens ambisjoner, og dekker viktige kunnskapshull på området.

Researchers on the Klimabudsjett 2.0 project, and members from Vestland fylkeskommune.
Forskere på prosjektet, og medlemmer fra Vestlandsforskning.
Foto/ill.:
Ukjent/Jesse Schrage

Hovedinnhold

Å nå klimamålene på 1,5 og 2°C oppvarming i Parisavtalen vil kreve at norske kommuner og regioner artikulerer både rettferdige og ambisiøse lokale klimareduksjoner. I dette prosjektet utvikler vi lokale klimabudsjetter som er i tråd med ambisjonen satt i Paris og spesifiserer tiltak og nødvendige lokale prosesser for å nå disse målene. Ved hjelp av tverr- og flerfaglige tilnærminger er målet med prosjektet å støtte lokal reduksjon av klimagasser ved å utvikle og implementere verktøy som kan brukes av flere fylker og kommuner i Norge.

Klimabudsjett 2.0 vil dekke viktige kunnskapshull i forskningen for hva Paris-avtalen betyr for det regionale og lokale nivået, og hvilke tiltak det regionale og lokale nivået kan sette inn for å få til radikal nedgang i klimagassutslipp på veien mot et lavutslipp og klimarobust samfunn. Særskilt vil det nye vitenskapelig bidraget dreie seg om forbruksinnrettede karbonbudsjett og klimatiltak i en regional og lokal kontekst. Prosjektet vil stimulere kapasitetsbygging for det lokale og regionale klimaplanarbeidet for samarbeidspartnerne. Prosjektet vil gi nye verktøy for hvordan det regionale- og kommunale kan redusere sine klimagassutslipp. Erfaringene og verktøyene utviklet fra prosjektet vil bli åpent tilgjengelig for andre fylker og kommuner, og vil bidra til en styrking av regionalt og lokalt klimaarbeid.

Arbeidspakker

Prosjektet er delt inn i fem arbeidspakker

WP 1 Paris-justerte klimabudsjett: Utvikle karbonbudsjetter for kun energi, for regionale og lokale norske myndigheter for å nå 1,5 og 2 C temperaturmål.
WP 2 Lokale klimamål: Kartlegge lokale klimatiltak for å redusere klimagassutslippene i kommunene i tråd med ambisiøse klimamål.
WP 3 Klimaspill: Utvikle en første versjon av seriøse klimaspill som fokuserer på å redusere både forbruksbaserte og produksjonsbaserte klimagassutslipp, i tett samarbeid med brukerne.
WP4 Implementering: Test verktøyene i forbindelse med prosjektpartnere.
WP 5 Utvikling av verktøy: Bruk erfaringer fra testing for å forbedre verktøy og utvikle åpent tilgjengelige verktøy.

Planlagte aktiviteter

CO2 Budget Conference, November 15th - 16th 2022
Sted: Humanistiska teatern, Uppsala University

En rekke workshops og en konferanse blir gjennomført i prosjektperioden i samarbeid med internasjonale partnere. Ta kontakt hvis du er interessert i mer informasjon om dette.

Tidligere aktiviteter
 

Workshop, 28. februar - 1. mars 2022: Klima- og karbonbudsjetter i kommunal planlegging - erfaringer fra Norden

In recent years, a number of ”climate budgeting” practices have emerged in both Norway and Sweden, with promises to address issues of priority setting and trade-offs related to climate goals. Among practitioners, being able to plan, set targets and monitor change is key to climate action and in this context, this workshop is interested in exploring two practises of climate budgeting at play today: the Tyndall centre Carbon Budgets as applied to several Swedish municipalities, and the Climate Budgets (“Klimabudsjett) as implemented in Norwegian municipalities. 

The aim of this workshop is to explore the benefits and challenges of both approaches, provide a space for exchange between civil servants from both countries, and think of ways of combining them both in practice.

Agenda and workshop summary February 28th - March 1st