Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Forskningsprosjekt

Klimabudsjett 2.0

Forskningsprosjektet utvikler lokale klimabudsjett som svarer til Parisavtalens ambisjoner, og dekker viktige kunnskapshull på området.

Researchers on the Klimabudsjett 2.0 project, and members from Vestland fylkeskommune.
Forskere på prosjektet, og medlemmer fra Vestlandsforskning.
Foto/ill.:
Ukjent/Jesse Schrage

Hovedinnhold

Å nå klimamålene på 1,5 og 2°C oppvarming i Parisavtalen vil kreve at norske kommuner og regioner artikulerer både rettferdige og ambisiøse lokale klimareduksjoner. I dette prosjektet utvikler vi lokale klimabudsjetter som er i tråd med ambisjonen satt i Paris og spesifiserer tiltak og nødvendige lokale prosesser for å nå disse målene. Ved hjelp av tverr- og flerfaglige tilnærminger er målet med prosjektet å støtte lokal reduksjon av klimagasser ved å utvikle og implementere verktøy som kan brukes av flere fylker og kommuner i Norge.

Klimabudsjett 2.0 vil dekke viktige kunnskapshull i forskningen for hva Paris-avtalen betyr for det regionale og lokale nivået, og hvilke tiltak det regionale og lokale nivået kan sette inn for å få til radikal nedgang i klimagassutslipp på veien mot et lavutslipp og klimarobust samfunn. Særskilt vil det nye vitenskapelig bidraget dreie seg om forbruksinnrettede karbonbudsjett og klimatiltak i en regional og lokal kontekst. Prosjektet vil stimulere kapasitetsbygging for det lokale og regionale klimaplanarbeidet for samarbeidspartnerne. Prosjektet vil gi nye verktøy for hvordan det regionale- og kommunale kan redusere sine klimagassutslipp. Erfaringene og verktøyene utviklet fra prosjektet vil bli åpent tilgjengelig for andre fylker og kommuner, og vil bidra til en styrking av regionalt og lokalt klimaarbeid.

Arbeidspakker

WP 1 Paris-justerte klimabudsjett: Utvikle karbonbudsjetter for kun energi, for regionale og lokale norske myndigheter for å nå 1,5 og 2 C temperaturmål.

WP 2 Lokale klimamål: Kartlegge lokale klimatiltak for å redusere klimagassutslippene i kommunene i tråd med ambisiøse klimamål.

WP 3 Klimaspill: Utvikle en første versjon av seriøse klimaspill som fokuserer på å redusere både forbruksbaserte og produksjonsbaserte klimagassutslipp, i tett samarbeid med brukerne.

WP 4 Implementering: Test verktøyene i forbindelse med prosjektpartnere.

WP 5 Utvikling av verktøy: Bruk erfaringer fra testing for å forbedre verktøy og utvikle åpent tilgjengelige verktøy.

Illustration of work packages
Foto/ill.:
Jesse Schrage