Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Forskningsprosjekt

MANIFEST

Prosjektet kartlegger fremtiden for gjennomførbare klimatiltak og utforsker vår forståelse av hvorvidt og under hvilke forhold det er mulig å unngå farlige klimaendringer.

solar panels and wind turbinds
MechANisms and actors of Feasible Energy Transitions (MANIFEST)
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Les mer om prosjektet på den engelske nettsiden.