Hjem
Unge lovbrytere (CHILDCRIM)
CHILDCRIM

Personer i CHILDCRIM

Her finner du en oversikt over personer som bidrar til CHILDCRIM-prosjektet.

Hovedinnhold

Prosjektledere

Linda Gröning (PI) er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Gröning sin forskning fokuserer på strafferett, straffansvar og strafferettssystemets funksjonalitet. Gröning er leder av forskningsgruppen for rett, filosofi og psykisk helse og leder prosjektet DIMENSIONS. Hun har også en stilling ved Helse Bergen.

Ingun Fornes (co-PI) er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Fornes sin forskning fokuserer på strafferett og barns rettigheter, herunder straffutmåling i saker som involverer barn og alternativer til straff. Forne's er medlem av styringsgruppen for Nordisk nettverk for barn og unge i konflikt med loven.

Kevin S. Douglas (co-PI) er seniorforsker i rettsspsykiatri ved Haukeland universitetssjukehus. Douglas sin forskning fokuserer på risikovurderinger knytte ttil vold og på koblingen mellom psykiske sykdom og voldsutøvelse. Han er også professor i psykologi ved Simon Fraser University i Canada.

Prosjektmedlemmer

 • Maj-Britt Posserud, Professor ved Klinisk institutt 1 - UiB og overlege i barne- og ungdomsspykiatrived ved Haukeland universitetssjukehus.

 • Kari Øverland, Psykolog og spesialist i barne - og ungdomspsykologi ved Haukeland universitetssjukehus.

 • Øyvind H. Ottesen, Psykolog og spesialist i barne - og ungdomspsykologi ved Haukeland universitetssjukehus.

Rådgivende komité 

 • Ronnie Mackay, Professor i rettsvitenskap, De Montfort University (Storbrittania)

 • Ton Liefaard, Professor i rettsvitenskap, Leiden University (Nederland)

 • Marit Skivenes, Professor i statsvitenskap, Universitetet i Bergen (Norge)

 • Gideon Yaffe, Professor i rettsvitenskap, filosofi og psykologi, Yale Law School (USA)

Referansegruppe

 • Inga Bejer Engh, Barneombud

 • Maria Hessen Jacobsen, forsvarsadvokat Elden Advokatfirma og leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg

 • Karl Heinrik Melle, leder av Den rettsmedisinske kommisjon

 • Torunn Salomonsen, assisterende riksadvokat

 • Lise Gro Søreide, dommer ved Hordaland tingrett

 • Svein Øverland, leder av Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

Administrasjon

 • Daniel Nygård, Forskningsrådgiver ved Universitetet i Bergen

 • Anne Noddeland, Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Bergen