Hjem

Norsk senter for kinesisk rett

Tak i Beijing

Norsk senter for kinesisk rett har en nøkkelrolle når det gjelder koordinering av alle aktiviteter som Det juridiske fakultet har opp mot Kina. Disse aktivitetene dreier seg både om utdanning, forskning og samarbeid med næringsliv. Formålet med senteret er å fungere som en plattform for bedre forståelse for det kinesiske rettssystemet.

Praksis under utveksling

Studenter klare for avreise til Kina

I midten av februar reiser 7 studenter fra Det juridiske fakultet i Bergen til Beijing eller Shanghai der de skal studere kinesisk rett og ha praksis i bedrifter i Kina.

Konferanse
Beijing i det fjerne

The Role of Courts in Evolving Societies

Norsk senter for kinesisk rett ved juridisk fakultet i Bergen og Renmin University Law School arrangerer konferansen "The Role of Courts in Evolving Societies" i Beijing 25.-26. mai 2018.

Medieproduksjon

Hvor gammelt er Kina?

Hvor gammelt er egentlig Kina? I følge Lloyd Tom Wilson har dette spørsmålet mange svar, avhengig av hvordan man ser på det. Intervjuet med Wilson er på engelsk.

Internasjonalt samarbeid
Snorklipping for Norwegian China Law Centre

Bredt samarbeid med Kina

Globale samfunnsutfordringer og samarbeidet mellom UiB og Kina, var sentrale tema under Kinakonferansen 4 mai.

Aktulle utlysninger for kinasamarbeid