Hjem

Norsk senter for kinesisk rett

Hovedinnhold

Tak i Beijing

Norsk senter for kinesisk rett har en nøkkelrolle når det gjelder koordinering av alle aktiviteter som Det juridiske fakultet har opp mot Kina. Disse aktivitetene dreier seg både om utdanning, forskning og samarbeid med næringsliv. Formålet med senteret er å fungere som en plattform for bedre forståelse for det kinesiske rettssystemet.

Nyhet
Ulike land har ulike retssystemer.

Ulike land, ulike domstoler: Utfordringene har de til felles

- Vi ønsket å starte en dialog om rettssystemer på tvers av rettskulturer, landegrenser og yrkesgrupper, sier professor Ragna Aarli. Resultatet fra dialogen mellom europeiske og kinesiske dommere og akademikere er nylig publisert i boken Courts in Evolving Societies Sino-European Dialogue between...

Pilot innen virtuell utveksling
illustrasjon av digital samhandling

Virtuell introduksjon til kinesisk rett

Våren 2020 ble Norsk senter for kinesisk rett tildelt midler fra UiB til å utvikle en pilot innen virtuell utveksling, som et tiltak for å kunne gi studenter en form internasjonal erfaring siden de på grunn av pandemien ikke kunne reise på ordinær utveksling.

Praksisopphold i Kina
Johanna sammen med sin veileder fra Lloyd's Register, Chen Haibo utenfor kontoret i Beijing.

Høydepunkter fra utvekslingopphold med praksis i Kina

Vi har intervjuet Johanna som kom hjem i sommer etter et semester med praksis og studier i Beijing. Her er hennes høydepunkter fra utvekslingsoppholdet, og hvorfor andre bør velge det samme.

Martime Bergen Law Summer Proogramme
Maritime Bergen Law Summer Programme 2019

An amazing experience personally, educationally, and professionally!

We have had the pleasure of interviewing former student of Maritime Bergen Law Summer Progamme, Jane E. Blaney. Jane participated in the programme in 2019. Today, she works as an associate at Faegre Drinker Biddle & Reath LLP, the largest law firm in the state of Minnesota.

Nyhet
Visit from the Shanghai Municipial Bureau of Justice

From China to Norway to learn about the Norwegian criminal justice system

25. September 2019 the Norwegian China Law Centre had the honour of welcoming representatives from the Shanghai Municipal Bureau of Justice to the Faculty of Law. The purpose of the meeting was the Shanghai Municipal Bureau of Justice interest in learning about the Norwegian justice system.

Aktulle utlysninger for kinasamarbeid