Hjem
Norsk senter for kinesisk rett

Praksis og studier i kinesisk rett

Praksis og studier i kinesisk rett gir jusstudenter mulighet til å kombinere studier og praksis i Kina.

Internship i Kina

Studentene som deltar på semesterprogrammet vårsemesteret 2017 viser frem sine kinesiske navn.
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Hovedinnhold

Praksis og studier i kinesisk rett ble opprettet i 2016, og hadde oppstart vårsemesteret 2017. Dette utvekslingstilbudet er for studenter på 4. og 5. studieår, og studentene som deltar kombinerer studier i Beijing og Shanghai med praksisplass hos en norsk eller kinesisk bedrift. Fakultetet er det første juridiske lærestedet i Norge som tilbyr et slikt opplæringstilbud.

Inkludert i semesterprogrammet er et 60 timers introduksjonskurs i kinesisk språk og kultur, utviklet av Konfutse-instituttet i Bergen. Kurset avsluttes med en språktest i februar, før studentene reiser til Kina i mars. Der skal studentene ta fire-fem juridiske fag tilsvarende 20 studiepoeng ved et av fakultetets partneruniversitet i Beijing eller Shanghai.

Selve praksisperioden skal ha en varighet på fem uker (25 dager), og tilsvarer ti studiepoeng.  Dette gir verdifull arbeidserfaring fra et internasjonalt miljø, og studentene får erfare hvordan rettsreglene fungerer i praksis. Hvordan semesteret blir lagt opp, med kombinasjon av praksis og undervisning, kan studentene være med å bestemme selv i dialog med bedriften de skal ha praksis hos.

Vårsemesteret 2017 deltok de ni første studentene på semesterprogrammet. Universitetsavisen På Høyden møtte studentene før avreise.

Mer informasjon om praksis og studier i kinesisk rett. 

Våren 2018 deltok 12 studenter på semesterprogrammet, og våren 2019 deltok 7 studenter.