Hjem
Norsk senter for kinesisk rett

Introduksjonskurs i kinesisk rett

Det juridiske fakultet tilbyr et introduksjonskurs i kinesisk rett.

Hongjie Man holder forelesning
Introduksjonskurset i kinesisk rett er utviklet av førsteamanuensis Hongjie Man. Han er en populær foreleser ved sitt hjemmeuniversitet i Jinan.
Foto/ill.:
André Kvalvågnes

Hovedinnhold

Kurset i kinesisk rett er utviklet av førsteamanuensis Hongjie Man, som også er visedekan ved Shandong University School of Law i Jinan. Han holdt kurset første gang høstsemesteret 2016, og kommer tilbake for å arrangere kurset høsten 2017.  Forelesningene holdes i en konsentrert periode på knappe tre uker i september/oktober. Studentene vil få et overblikk over hele det kinesiske rettssystemet, men kurset har et klart sivilrettslig hovedfokus.

– For fremtidens norske jurister som kanskje ser for seg å arbeide i Kina, eller i norske bedrifter med handelsforbindelser til Kina, vil det nok være særlig nyttig å ha en viss innsikt om kinesisk kontraktsrett, selskapsrett og arbeidsrett, sier visedekan Bjørnar Borvik.

– Kurset gir selvsagt ikke tilstrekkelige forutsetninger for å håndtere rettslige konflikter i Kina på egenhånd, men vi mener at innføringskurset vil gi det nødvendige grunnlaget for å samhandle med kinesiske jurister, tilføyer han.

Umodent rettssystem

Borvik har selv undervist i Kina ved flere anledninger, og har slik tilegnet seg en viss innsikt i kinesiske samfunnsforhold.

– Kina er en gammel kulturnasjon med lange tradisjoner. Det gjeldende rettssystemet er likevel nokså umodent, og dette har den konsekvens at det også er betydelig dynamikk i den kinesiske rettsutviklingen. Vi ser for oss at alle som ønsker kunnskap om et rettssystem som er svært ulikt vårt eget, vil ha stort utbytte av å delta på dette kurset, forteller visedekanen.

Viktig handelspartner for Norge

Etableringen av introduksjonskurset i kinesisk rett er ett av elementene i Det juridiske fakultets omfattende samarbeid med flere anerkjente kinesiske universiteter. Kinas politiske ambisjoner på den globale arenaen er tydelige, og landets betydning for verdensøkonomien blir stadig større. Kina er dessuten en viktig handelspartner for Norge, og mange norske bedrifter har virksomhet i Kina. Fakultetet ønsker derfor at flere av fremtidens norske jurister skal få grunnleggende kunnskap om kinesisk rett.

– Selv om stadig flere av våre studenter reiser til Kina på utveksling, er det ikke alle som har denne muligheten. Vi ønsker at også disse skal kunne tilegne seg denne kompetansen. Det juridiske fakultet i Bergen er det første i Norge som tilbyr et slikt kurs i kinesisk rett, og vi regner med at dette kurset også vil være av interesse for våre innreisende studenter fra andre land, sier Borvik.

Populær foreleser

I følge Borvik, er førsteamanuensis Man en veldig populær foreleser ved sitt hjemmeuniversitet i Jinan. Synne Slettebø, en av de norske studentene som deltok på introduksjonskurset høsten 2016, forstår godt hvorfor. Hun forteller at Man er en svært engasjert foreleser.

- Det var en kort og intensiv periode med forelesninger, men til gjengeld var disse svært opplysende. Foreleseren var veldig engasjerende, forteller hun.

- Jeg mener at man burde velge dette emnet dersom man er nysgjerrig på andre lands historie og rettssystem generelt, og ønsker å lære mer om den kinesiske utviklingen spesielt. Slik blir en også bedre i stand til å se og vurdere egne tradisjoner, sier Slettebø.