Hjem
Norsk senter for kinesisk rett

Korttidsutveksling til Beijing for studenter på 3. studieår

Som en del av tredjeårs-emnet «Rettshistorie og komparativ rett med særskild fokus på kinesisk rettskultur», får studentene som deltar være med på kurset "Chinese Law Summer Program" ved Renmin University i Beijing i fire uker.

Chinese Law Summer Program (CLSP)

Se intervju med studentene som deltok på programmet i 2017.
Produsent:
André Kvalvågnes

Hovedinnhold

Sommerprogrammet har blitt arrangert årlig på Renmin University Law School siden 1998. Renmin University Law School blir regelmessig rangert som ett av de to beste juridiske fakultetene i Kina, og det er stor interesse blant de norske studentene om å få delta på programmet.  Våren 2016 var første gang studenter fikk delta, og fakultetet hadde da 10 plasser.  Våren 2017 ble antallet økt til 15 og fra og med 2018 disponerer fakultetet 16 plasser.

Ett av målene med det kinesiske sommerprogrammet er at studentene som deltar vil bli fristet til å ta et lengre utvekslingsopphld i Kina når de kommer lengre ut i studieløpet. Det juridiske fakultet har siden 2011 hatt studentutvekslingsavtaler med flere kinesiske universitet, og  både sendt og mottatt studenter gjennom desse avtalene.

Gjennom emnet Rettshistorie og komparativ rett med særskilt fokus på kinesisk rettskultur får studentene kunnskap om hva en rettskultur er, og hvordan den blir formet og omdannet gjennom møtet med rettskulturelt gods fra andre rettskulturer. Programmet gir også innblikk i rettsområder som er særleg aktuelle i Kina for tiden, slik som kinesisk arbeidsrett og miljørett. Dette vil gi studentene fra Bergen en unik kompetanse.