Hjem
Norsk senter for kinesisk rett

Samarbeidsuniversitet for Norsk senter for kinesisk rett

Norsk Senter for Kinesisk Rett har flere samarbeidende universitet i Kina. Dette er universitet hvor det er inngått samarbeidsavtaler om utveksling av studenter, forskningssamarbeid og andre aktiviteter. I tillegg finnes det flere avtaler med firma som har praksisplasser for studenter på utveksling i Kina.

Bilde av Fudan universitetet i Beijing
Foto/ill.:
Eirik Holmøyvik

Hovedinnhold

Samarbeidende universitet

Universitetene det finnes samarbeidsavtaler med er: