Hjem
Norsk senter for kinesisk rett

Senterets formål

Norsk senter for kinesisk rett har en nøkkelrolle innen utvikling og koordinering av alle aktiviteter relatert til Kina som foregår ved Det juridiske fakultet.

Beijing i regn
Norsk Senter for Kinesisk Rett er et koordinerende senter for aktiviteter rettet mot Kina.
Foto/ill.:
Eirik Holmøyvik

Hovedinnhold

Senteret ønsker å støtte andre enheter eller enkeltforskere tilhørende Universitetet i Bergen som ønsker å etablere et samarbeid med Kinesiske universitet.

Aktvititetene ved senteret har som mål å øke kunnskapen om kinesisk rett, og bidra til en bedre forståelse av det kinesiske retssystemet i det norske samfunnet generelt, og blant akademikere, Ph.d-kandidater, studenter og næringsliv spesielt.

Senteret vil også arbeide for å øke kunnskapen og forståelsen for europeiske nasjonale- og internasjonale rettsysstem blant kinesiske akademikere og studenter.

For å kunne nå disse målsetningene vil senteret igangsette en rekke aktiviteter, eksempelvis:

  • Utvikle og promotere gjensidige utvekslingsmuligheter for studenter knyttet opp mot Det juridiske fakultet og kinesiske partneruniversitet.
  • Legge til rette for lærerutveksling ved å etablere kurs ved Det juridiske fakultet med relevante tema for senteret sitt formål, og samtidig tilby kurs ved kinesiske partneruniversitet.
  • Initiere, utvikle og implementere felles forskningssamarbeid, inkludert tverrfaglige forskningsprosjekt innen områder med relevans for senteret sitt formål.
  • Invitere kinesiske forskere og representanter for kinesisk næringsliv til senteret som gjesteforelesere, og etablere møtested for interessenter innen industri og næringsliv.
  • Legge til rette for å ta imot forskere og Ph.d-kandidater som ønsker å forske på tema som er relevant for senteret.
  • Etablere samarbeid med andre kinesiske rettssenter, enheter og nettverk verden over.

Les også senterets statutter (på engelsk)