Hjem
Norsk senter for kinesisk rett
Konferanse

The Role of Courts in Evolving Societies

Norsk senter for kinesisk rett ved juridisk fakultet i Bergen og Renmin University Law School arrangerer konferansen "The Role of Courts in Evolving Societies" i Beijing 25.-26. mai 2018.

Beijing i det fjerne
Senteret har fokus på aktiviteter som kan fostre forskningssamarbeid.
Foto/ill.:
Eirik Holmøyvik

Hovedinnhold

Selv om det kinesiske rettssystemet på mange måter er svært ulikt det europeiske, er likevel ett fellestrekk at både kinesiske og europeiske domstoler må forholde seg til et stadig mer internasjonalt rettskildebilde, og et annet fellestrekk er at både kinesiske og europeiske domstolssystem er i stadig endring. I mai samles europeiske og kinesiske dommere og akademikere for å belyse ulike spørsmål knyttet til internasjonalisering og endring av domstolene.  

Konferansen er tenkt å være et første steg på veien mot samarbeid om et større forskningsprosjekt kalt "The Role of Courts in Evolving Societies: A Comparative Study of European and Chinese Experiences".

Program

Konferansen åpner fredag 25. mai og avsluttes ved lunsjtider lørdag 26. mai.

For informasjon om programmet, se den engelske nettsiden for konferansen.

Programkomite

Prosjektgruppen for planlegging av konferansen har bestått av:

  • Elisabeth Steiner, dommer, Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (2001-2015)
  • Anne Sanders, professor, University of Bielefeld, og ekspert for The Consultative Council of European Judges (CCJE)
  • Sir Richard Aikens, Lord Justice of Appeal, Court of Appeal in England and Wales (2008-2015)
  • Ragna Aarli, Eirik Holmøyvik og Jørn Øyrehagen Sunde, professorar, juridisk fakultet i Bergen
  • Zhu Yan, Professor, Renmin University School of Law
  • Bjørnar Borvik, førsteamanuensis, juridisk fakultet i Bergen