Hjem
Norsk senter for kinesisk rett
Medieproduksjon

Hvor gammelt er Kina?

Hvor gammelt er egentlig Kina? I følge Lloyd Tom Wilson har dette spørsmålet mange svar, avhengig av hvordan man ser på det. Intervjuet med Wilson er på engelsk.

How old is China - Lloyd Tom Wilson

Produsent:
DRAGEFJELLET CENTRE OF LEARNING AND COMMUNICATION

Hovedinnhold

I dette intervjuet påpeker Wilson at Kina er et land som har gjennomgått store endringer over en periode på få år, og at Kina har en organisk tilnærming til lov og rett. Samfunnsutviklingen går svært fort, og det er utfordrende for lovgiver å holde tritt. Wilson fremhever særlig at Kina har hatt fire grunnlover siden 1949, og at alle fire har representert store endringer av det kinesiske retts- og samfunnssystemet.

Tom Wilson er professor ved Indiana University McKinney School of Law. Wilson har lang erfaring fra internasjonalt samarbeid, og han har siden 2008 vært en ledende kraft i skolens samarbeid med kinesiske partnere. Han er blant annet leder for Chinese Law Summer Program (CLSP).

Det juridiske fakultet i Bergen har vært partner i CLSP siden våren 2016, og i løpet av disse to årene har tilsammen 25 av våre studenter fått kunnskap om det kinesiske rettssystemet gjennom et fire uker langt studieopphold ved Renmin University School of Law i Beijing. Søknadsfristen for å delta på CLSP 2018 er satt til 30. november, og fakultetet i Bergen kan sende inntil 16 studenter.