Hjem
Norsk senter for kinesisk rett
Pilot innen virtuell utveksling

Virtuell introduksjon til kinesisk rett

Våren 2020 ble Norsk senter for kinesisk rett tildelt midler fra UiB til å utvikle en pilot innen virtuell utveksling, som et tiltak for å kunne gi studenter en form internasjonal erfaring siden de på grunn av pandemien ikke kunne reise på ordinær utveksling.

illustrasjon av digital samhandling
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

 

Introduction to Chinese Law JUS292-2-A (10 sp) tilbys hver høst, og det er professor MAN Hongjie fra Shandong University School of Law som er foreleser. Undervisningsspråket er engelsk. Kurset gir en innføring i det kinesiske rettssystemet og i utvalgte rettsområder. Emnet har siden det først ble tilbudt i 2016 hatt en jevn økning i antall oppmeldte studenter, og til høstens kurs er det 65 påmeldte studenter. Studentene på emnet er en blanding av norske jusstudenter på 5. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap og innreisende studenter.

Fra klasserom til digital samhandlingsarena

Kurset ble for første gang tilbudt som pilot i virtuell utveksling høsten 2020. Professor MAN Hongjie, underviste studenter på nett fra sitt hjemmeuniversitet i Kina. For å legge til rette for samarbeid mellom studenter fra ulike land og kulturer, ble det opprettet seminargrupper som del av undervisningstilbudet, og engasjerte og dyktige kinesiske PhD-studenter fra Shandong University School of Law fungerte som gruppeledere. På denne måten ble det lagt til rette for interkulturell læringen og erfaring i emnet.

Omlegging av kurset ble en suksess, og i høst er det duket for en ny runde med samme opplegg. Professor MAN Hongjie, som nå er tilsatt som professor II ved Det juridiske fakultet, står for forelesningene via nett, og også denne høsten vil seminargruppene bli ledet av kinesiske PhD-studenter.

- Selv om virtuell utveksling på ingen måte kan være en erstatning for ordinær utveksling, har dette vært en måte å kunne tilby studentene en internasjonal faglig samhandlingsarena. De dyktige seminarlederne fra Shandong University har sørget for fruktbare og gode diskusjoner blant studentene. For oss ved Norsk senter for kinesisk rett er dette også en god mulighet til å opprettholde god dialog og samhandling med viktige partnere og kollegaer i Kina i en tid hvor reisevirksomhet og internasjonalt samarbeid har stått stille», sier emneansvarlig og professor Bjørnar Borvik.