Hjem
Norsk senter for kinesisk rett

Nyhetsarkiv for Norsk senter for kinesisk rett

We have had the pleasure of interviewing former student of Maritime Bergen Law Summer Progamme, Jane E. Blaney. Jane participated in the programme in 2019. Today, she works as an associate at Faegre Drinker Biddle & Reath LLP, the largest law firm in the state of Minnesota.
Våren 2020 ble Norsk senter for kinesisk rett tildelt midler fra UiB til å utvikle en pilot innen virtuell utveksling, som et tiltak for å kunne gi studenter en form internasjonal erfaring siden de på grunn av pandemien ikke kunne reise på ordinær utveksling.
Grunnet den usikre situasjonen som følge av koronapandemien har UiB nå besluttet å ikke legge til rette for utveksling utenfor Europa våren 2021. Dette betyr dessverre at sommerskolen i Beijing i samarbeid med Renmin University – JUS134-Kina/CLSP – for studenter på 3.studieår må avlyses.
25. September 2019 the Norwegian China Law Centre had the honour of welcoming representatives from the Shanghai Municipal Bureau of Justice to the Faculty of Law. The purpose of the meeting was the Shanghai Municipal Bureau of Justice interest in learning about the Norwegian justice system.
Vi har intervjuet Johanna som kom hjem i sommer etter et semester med praksis og studier i Beijing. Her er hennes høydepunkter fra utvekslingsoppholdet, og hvorfor andre bør velge det samme.
Hvor gammelt er egentlig Kina? I følge Lloyd Tom Wilson har dette spørsmålet mange svar, avhengig av hvordan man ser på det. Intervjuet med Wilson er på engelsk.
11 studenter fra Det juridiske fakultet kombinerer dette semesteret studier og praksisplass i Kina. De forteller om gode opplevelser så langt.
Universitetet i Bergen har hatt et langvarig forskningssamarbeid med Kina. Nå styrkes satsingen ytterligere med opprettelsen av Norwegian China Law Centre ved Det juridiske fakultet.
Det juridiske fakultet ved UiB er det første juridiske lærestedet i Norge som tilbyr et slikt opplæringstilbud.
Det juridiske fakultet har fått tildelt midler fra SIU til samarbeid med kinesiske universiteter i fire nye år. Dette betyr blant annet nye utvekslingsmuligheter for studentene.
Nytt praksistilbod har ført til dobling i talet på studentar som skal på utveksling til Kina.