Hjem

Christiekonferansen

Bidragsytere 2018

Bidragsytere

Disse møter du på årets konferanse.

Aiman Shaqura, Charge, Christiekonferansen
På Christiekonferansen møter du blant andre seriegründer Aiman Shaqura.

Kari Birkeland er journalist og forfatter og dagens konferansier. Kari var med å bygge opp TV 2 og jobbet som programleder i kanalen i 18 år. Nå er hun produsent i Meyer Film, underviser i tv-journalistikk og er aktiv som debatt- og konferanseleder.

KEYNOTE: Bernt Hagtvet professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo/Bjørknes Høyskole er utdannet ved universitetene i Oslo og Bergen, Yale og ved Nuffield College, Oxford. Publikasjoner om blant annet europeisk fascisme, demokratisk teori, menneskerettigheter, folkemord og totalitære regimer. Sakprosa-anmelder i Dagbladet, spaltist i Dag og Tid og Aftenposten.

KEYNOTE: Aiman Shaqura er født som flyktning i Libanon. Han har gått fra å være serieflyktning i 10 år, til å bli en vellykket seriegründer med base på Toten. Shaqura er siviløkonom med utdannelse fra Oxford og Bournemouth og sosial-entrepreneur med nasjonalt fokus på «next practice» innenfor inkludering og forvaltning av de nye ressursene i Norge.

Maja Janmyr er professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes forskning fokuserer særlig på flyktningers rettigheter og levekår i Midtøsten, og de siste årene har hun bodd i Libanon der hun har studert situasjonen for syriske flyktninger. Janmyr mottok Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning i 2018.

Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen er postdoktor på institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, på prosjektet «Denaturalizing difference: Challenging the production of global social inequality». Bendixsen har redigert bøker og skrevet flere artikler om Muslimer i Europa, flyktninger, irregulære migranter, politisk mobilisering, sosial ulikhet og det flerkulturelle Norge.

Simen E. Nitter Dankel er førsteamanuensis ved klinisk institutt 2. Han tok doktorgrad innen fedme og fettvevsbiologi i 2011, og forsker på hvordan fettcellene endrer funksjon ved fedme og fedmerelaterte sykdommer. I 2016 ble han del av programmet «Unge forskertalenter» finansiert av Norges forskningsråd.

Toril Moi er professor i litteratur og filosofi ved Duke University i North Carolina. Hun har skrevet bøker om feministisk teori, Simone de Beauvoir, Henrik Ibsen og om litteraturteori. Hun er også Forsker II på Nasjonalbiblioteket, og skriver regelmessig om feminisme, litteratur og kultur i Morgenbladet. 

Rebekka Borsch er statssekretær i Kunnskapsdepartementet under forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø siden januar 2018. Borsch er medlem av landsstyret og leder av Venstres internasjonale utvalg. I Stortingsvalget 2017 var hun Venstres førstekandidat i Buskerud. Hun er utdannet journalist og statsviter fra Freie Universität Berlin.

Sindre Bangstad er sosialantropolog og forsker II ved KIFO (Institutt for kirke-, religion- og livssynsforskning) i Oslo. Han har bakgrunn fra etnografisk feltarbeid blant muslimer i Cape Town, Sør-Afrika og blant unge med muslimsk bakgrunn i Oslo Øst. 

Christine M. Jacobsen er professor i sosialantropologi og leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. Jacobsen er spesialisert i migrasjon, religion og kjønn. Hun arbeider etnografisk i Norge og Sør-Frankrike, og har publisert artikler om blant annet feminisme og multikulturalisme, transnasjonalisme og identitetspolitikk, migrasjon og prostitusjon.

«(In)tolerance» Bidragsytere: Ruben Sverre Gjertsen, Jostein Gundersen, Ingvill Holter, Alwynne Pritchard, Hans Knut Sveen Fra forskningsprosjektet «Wheels within Wheels. New approaches to interactions between performers and composers» ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Steinar J. Olsen har jobbet med inkluderende arbeidsliv siden oppstarten for 20 år siden, og har et fastsatt et mål om at 25% av dem som jobber i virksomheten skal være mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet. Stormberg-gründer Steinar J. Olsen mottok i fjor Åpenhetsprisen av Mental Helse for dette arbeidet.

Gro Mjeldheim Sandal er professor ved institutt for samfunnspsykologi og leder av forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv. Hun er også prodekan for forskning ved Det psykologiske fakultet. 

Kari Hagatun er stipendiat ved Institutt for pedagogikk, UiB, og forsker på utdanningssituasjonen til norske rombarn. Hagatun har de siste årene undervist på bachelor- og masterprogrammet i pedagogikk ved UiB. Hun har tidligere undervist i ungdomsskolen.

Esmeralda Colombo er stipendiat ved Universitet i Bergen. Avhandlingen hennes dreier seg om «Tilgang til domstol og Effektive rettsmidler i Klimasøksmål».  Hun er advokat (Italia) og har jobbet i Italia og Tyskland. Hun foreleser om menneskerettigheter, miljørettigheter, energirett og USA-rett.

Gyri Haugland Utdannet mikrobiolog og molekylærbiolog. Hovedfag og doktorgrad ved institutt for mikrobiologi, UiB. Har jobbet med fisk siden 2008 ved institutt for biovitenskap, UiB. Fikk toppforsk-prosjekt for yngre forskere i 2015 finansiert av Norges forskningsråd. Fikk tildelt forskerforbundets hjernekraftpris i 2016 (delt førstepris med Paul Egil Leer-Salvesen).

Erik Lunde er forfatter av boken «Uønsket. Mennesket i sorteringens tid» (2017) og politiker for KrF. Han er utdannet teolog og har i tillegg studert statsvitenskap, historie og nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo.

Edvin Schei er professor og spesialist i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Leder av profesjonssøylen på medisinstudiet i Bergen. Leder av tenketanken Filosofisk Poliklinikk siden 1998. Forfatter av «Hva er medisin» (2007) og «Lytt. Legerolle og kommunikasjon» (2014).

Sveinung Rotevatn Sveinung Rotevatn (f. 1987) er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Han kommer fra Nordfjordeid, er tidligere leder i Unge Venstre og representerte Sogn og Fjordane på Stortinget i perioden 2013-2017.

SLUTT-NOTE: Hans Petter Graver er cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1980, dr. juris 1986 samme sted og professor i 1993. Hans vitenskapelige arbeider omfatter bøker og artikler blant annet innen forvaltningsrett, rettssosiologi, rettshistorie, rettsteori og argumentasjonsteori og retorikk. For tiden leder han et toppforskprosjekt finansiert av Norges forskningsråd om Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press. Graver er medlem av Det norske vitenskapsakademiet (Visepræces 2016) og er æresdoktor ved universitetet i Helsingfors (2010) og universitetet i Heidelberg (2017).