Hjem
Christiekonferansen
Bidragsytere 2019

Bidragsytere

Disse møter du på årets konferanse

Jill Walker Rettberg
På årets konferanse møter du blant annet Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Konferansier Kari Birkeland er journalist og forfatter og dagens konferansier. Kari var med å bygge opp TV 2 og jobbet som programleder i kanalen i 18 år. Nå er hun produsent i Meyer Film, underviser i tv-journalistikk og er aktiv som debatt- og konferanseleder.

KEYNOTE: Fredrik Löfgren (SE), Robotutvikler, AI-ekspert og amanuensis ved Linköpings universitet. Han er spesielt opptatt av robotens empati, sosiale kompetanse - kan den bli smartere enn mennesket? Löfgren maler et bilde av hvordan fremtiden er store robotisering vil utspille seg både på arbeidsmarkedet, men også i hverdagen.

KEYNOTE: Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013. Da kom han fra jobben som administrerende direktør i Abelia. Chaffey har studert statsvitenskap og historie, og har tidligere jobbet i Statoil. Fra 1989 til 1997 var han stortingsrepresentant.

Henning Skarbø, stipendiat digital kultur, institutt for lingvistiske litterære og estetiske studier, Det humanistiske fakultet, UiB. Skarbø forsker på programvare mennesker kan kommunisere med i naturlig språk. Eksempler på dette er chatbotter og digitale assistenter på mobiltelefoner. Han er spesielt opptatt av nytten brukerne opplever og om de opplever tillit til teknologien.

Siv Kari Lauvset, forsker Geofysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB og NORCE. Hennes forskningsfokus er på analyse av karbonsyklusen i havet, spesielt på observerte endringer de siste tiårene, men også på mekanismene som driver disse endringene. Hun er engasjert i flere internasjonale forskningsinfrastrukturer, blant annet NorArgo2-prosjektet for å distribuere Argo-flåter i de nordiske havene og Integrated Carbon Observing System (ICOS) for observasjoner av klimagasser i atmosfæren, landbiosfæren og verdenshavene.

Ingeborg Mæland Dolve, Avo Consulting. Dolve jobber til daglig i AVO Consulting med å utvikle roboter som frigjør ansatte fra kjedelige og repetitive oppgaver slik at de kan drive med mer verdiskapende arbeid.

Live Spurkeland, Avo Consulting. Spurkeland har jobbet med fysiske roboter og førerløse kjøretøy i aluminiumsindustrien. Hos AVO Consulting fortsetter arbeidet som endringsagent for å gjøre hverdagen din enklere.

Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettssvitenskap ved Det juridiske fakultet, UiB. Sunde har publisert fire bøker, redigert ytterligere ni bøker, publisert over 100 artiklar og bokkapitler, har tre ganger fått forelesarprisen ved Det juridiske fakultet, og fikk i 2012 Meltzerprisen for framragende forskingsformidling.

Helene Kubon Skulstad, partner og leder av Consulting Vest, PwC Norway. Kubon har ansvar for store og komplekse prosjekter, særlig innovasjon- organisasjons- og forbedringsprosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun har de siste årene arbeidet med digital omstilling for en rekke ulike virksomheter internasjonalt, inkludert automatisering av prosesser gjennom bruk av ny teknologi og data.

Linda Litlekalsøy Aase, ble utnevnt til konserndirektør for Brownfield Projects Delivery Center i 2018 og har jobbet i Aker Solutions siden 2014. Aase har nærmere 20 års erfaring med teknisk ledelse og en rekke lederstillinger. Hun har MSc i materialteknologi fra NTNU, i tillegg har hun studert forretningsøkonomi og lederskap ved NHH. 

FORSKER I FRONT: Joachim Vindenes, stipendiat ved SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology), Det psykologiske fakultet, UiB. Vindenes forsker på Virtual Reality-teknologi og mulighetene VR kan gi oss, blant annet innenfor angstbehandling, journalistikk og ikke minst læringsformål. På fritiden driver Joakim bloggen Matrise, hvor VR-teknologi også diskuteres på et dypere filosofisk plan.

FORSKER I FRONT: Kristine Eldevik Fasmer, er fysiker på Radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus og stipendiat ved Mohn Medical Imaging and Visualization Centre. Hun jobber med å utvikle nye verktøy for avansert bildediagnostikk som kan gi mer skreddersydd behandling ved gynekologisk kreft.

FORSKER I FRONT: Sergej Stoppel, postdoktor ved institutt for informatikk, UiB. Stoppel var ferdig med master i matematikk i 2014. Han jobbet som forsker ved Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology (Berlin) fra 2010 til 2014. Stoppel disputerte med oppgaven "User-Centric Parameter Specification for Interactive Virtual and Physical Visual Representations" i oktober 2018.

Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Det humanistiske fakultet, UiB. I august 2018 starter hun opp prosjektet Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media, som er støttet med €2 millioner av ERC.

Furhat Robotics, er en Stockholm-basert oppstartsbedrift som bygger verdens mest avanserte sosiale robotplatform. De er et kollektiv av innovatører og drømmere drevet av et felles mål: at sosiale roboter skal bli en virkelighet. Furhat er en spin-off fra den Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Marija Slavkovik, er postdoktor ved institutt for informasjons- og medievitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB. Slavkovik forsker på kunstig intelligens og hennes hovedinteresse innen AI ligger i gruppetenkning og hvordan datamaskiner kan bidra til at vi gjør bedre sosiale valg. Hun underviser i maskinetikk og deltar i flere programkomiteer for topp AI-konferanser.

Ingunn Vatshelle Bratberg, lærer Liland skole, Bergen. Bratberg er utdannet lærer med fordypning i musikk og spesialpedagogikk, og har jobbet ved Liland skole i Bergen i elleve år. Det siste året har Ingunn vært kontaktlærer for en langtidssyk elev og brukt AV1 robot fra den norske gründerbedriften No Isolation i klasserommet.

Anna Holm Heide, kommunikasjonsdirektør i No Isolation. Hun har en bachelorgrad i Political Science fra Amsterdam University College. I 2017 var hun på E24 sin toppliste som årets ledertalent og har tidligere blant annet vært leder i Elevorganisasjonen i Norge, leder for ANSA Benelux og ansvarlig for deltakerlandsbyen under ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Heide sitter også i styret til IKT-Norge og OsloTech.

Bettina Husebø, professor ved institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), Det medisinske fakultet, UiB.

SLUTTNOTE Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier i IKT Norge. Han har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Waterhouse har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Han er en av grunnleggerne av den norske bevegelsen «Lær kidsa koding».