Hjem
Christiekonferansen

Program Christiekonferansen 2012

Vi vil ut i verden. Bli med!

Hovedinnhold

Onsdag 25. april 2012
Peer Gynt-salen, Grieghallen, Bergen
Konferansier: Siri Lill Mannes


Christiekonferansen er den viktigste regionale arenaen for samhandling mellom akademia og det omkringliggende samfunn. Perspektivet for årets konferanse er: Våre felles globale utfordringer og de muligheter disse gir. Hvilken kompetanse trengs for å kunne utvikle fremtiden? Hva er universitetenes roller og oppgaver i dette perspektivet?

Program


08.30 – 09.00   Kaffe og registrering

09.00 – 09.10   Åpning.
                       Velkomsttale ved rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen

Sesjon 1: Fra utfordringer til muligheter

Globaliseringen medfører store endringer av politisk, økonomisk, sosial, kulturell, religiøs og kommunikasjonsmessig art. Utfordringene fremtrer også i form av klimaendringer, fattigdom, befolkningsmobilitet og helseproblemer. Kan forskning, utvikling og utdanning bidra til å snu utfordringene til muligheter, og gjennom det bidra til troen på en bedre fremtid?

 
09.10-09.25 Helge Drange: "Klimautviklingen - med og uten utslippsreduserende tiltak"

09.25-09.40  Thorkild Tylleskär, professor ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen: "mHelse - eller hvordan bedre global mødre- og barnehelse med mobiltelefoni og teknologisk innovasjon"

 

Sesjon 2: Hvilke kompetanse trenger vi for å kunne gripe framtidens muligheter?

Menneskene med sin kunnskap skal manøvrere oss inn i den globale fremtiden. Hvilken kompetanse trenges for å sikre mulighetene for en bedre fremtid, en bærekraftig utvikling og et globalt samarbeid til fellesskapets beste?

09.45 – 10.00   Innledning ved forskningsdirektør i Statoil, Karl Johnny Hersvik

10.00 – 10.30   Panelsamtale under ledelse av Siri Lill Mannes med:

Ine Marie Eriksen Søreide, leder av Stortingets forsvars- og utenrikskomité
Karl Johnny Hersvik, forskningsdirektør Statoil
Kjell G. Salvanes, professor ved Norges Handelshøyskole
Astri Andresen, viserektor for internasjonale relasjoner, Universitetet i Bergen
Elvane Musaj, student ved Universitetet i Bergen

10.30 - 11.00   Pause. Vrimling i området utenfor Peer Gynt-salen.
Her vil fakultetene ved UiB og våre randsoneinstitusjoner presentere aktuell forskning fra nye vinkler. Bli med og oppdag det du ikke visste!


11.00 – 11.45   Forskning i front: Tre yngre forskere ved Universitetet i Bergen gir oss et innblikk i pågående forskningsprosjekter.

Marte Jürgensen, stipendiat, Senter for internasjonal helse: ”To test or not to test? Hiv-testing i Zambia”

Camilla Brautaset, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap: ”Kina som globalt møtested: Norske erfaringer i historisk perspektiv”

Jan Martin Nordbotten, professor, Matematisk institutt: ”CO2-fangst og lagring - en teknologi vi ikke kan klare oss uten”
 

Mellomspill: Christieprisen 2012

11.45 - 12.00   Vinner av Christieprisen offentliggjøres av universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken og deles ut av rektor Sigmund Grønmo.

Lunsjpause

12.00 – 13.00 Lunsj i spissen på Grieghallen. Vi spiser selvsagt internasjonalt!
    Kaffe i foajeen ved Peer Gynt-salen


Sesjon 3: Verden i bevegelse

Nye økonomier, ofte omtalt som BRIC, seiler opp ved siden av de tradisjonelt sterke økonomiene i Amerika, Japan og Europa. Hvem er de, hva etterspør de og hva er Vestlandets muligheter i møte med BRIC’ene? Vi presenter eksempler med Brasil og Kina, og inviterer til å konkretisere hvordan vi i felleskap kan skape rom og muligheter for å utvikle en bedre global fremtid.


13.00 – 13.15   Møte med en ny kultur - Ola Nordmann på tur
                       ved Arne Hjeltnes, adm.dir. Creuna

13.15 – 13.40   Første eksempel: Brasil - mer enn karneval og sol:

Chargé d’affaires ved Brasils ambassade i Oslo: Paulo Roberto Ribeiro Guimaraes: ”Brasils utfordringer – hva kan akademia bidra med, hvordan kan Vestlandet være med?”

Marianne Møgster, Senior Vice President Finance i DOF Subsea: ” Hva satser vi på, og hvilken kompetanse trengs for å lykkes?”

13.40 – 14.00   Andre eksempel: Kina – en gigant søker kunnskap om velferd
Siri Lill Mannes intervjuer professor Stein Kuhnle, Institutt for
sammenliknende politikk, om Kinas interesse for den nordiske velferdsmodellen.

Innlegg ved professor Xiong Yuegen, Beijing University

14.00 – 14.10    Musikalsk overraskelse fra Bergen Live!


14.10 – 14.30 Pause.
Dagens siste sjanse til å gjøre seg kjent med fagmiljøenes presentasjoner i vrimlearealet utenfor Peer Gynt-salen.

14.30 – 15.00   Debatt: Vestlandet ut i verden – hva skal vi bidra med, hva er vår   styrke?

Ordstyrer er Siri Lill Mannes, og deltakerne er:
Johannes Neteland, styreleder Bergen Næringsråd
Monica Mæland, byrådsleder Bergen kommune
Turid Eusébio, Norges ambassadør til Brasil
Dag Rune Olsen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

15.00 – 15.30   Kunnskap, forskning og samhandling i en globalisert verden.
En utfordring fra utenriksminister Jonas Gahr Støre

15.30   Konferansen avsluttes. Takk for i år, velkommen igjen 25. april 2013!