Hjem
Christiekonferansen

UiB søker kandidater til Christieprisen

Du kan foreslå en vinner av Christieprisen 2014. Kunst, penger og ære venter på en brobygger mellom forskning, utdanning og samfunnsliv.

Solid forskning og en tydelig stemme var blant grunnene til at...
Solid forskning og en tydelig stemme var blant grunnene til at Bjerknessenteret fikk Christieprisen 2013. Eystein Jansen mottok prisen fra daværende rektor Sigmund Grønmo.
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

For femte gang deler Universitetet i Bergen ut prisen som er oppkalt etter Wilhelm Frimann Koren Christie. Han var eidsvollsmann, stortingspresident og grunnlegger av Bergen museum, som ble forløperen til universitetet.

Ble mer synlig
I fjor gikk prisen til Bjerknessenteret for deres formidling av kunnskap om klimaendringer.

- Christieprisen var en stor oppmuntring for oss. Jeg tror særlig den virker motiverende på yngre forskere til å bli aktive formidlere. Tilbakemeldingene tyder på at prisen har gjort oss mer synlige i Bergen, sier Eystein Jansen ved Bjerknessenteret.

En del av prisbeløpet skal brukes til å opprette en årlig Bjerknes-dag hvor forskerne formidler populærvitenskap til ulike samfunnsaktører.

Foreslå innen 1. februar
Christieprisen skal vise verdien av samhandling mellom universitetet og omverdenen, og hvordan forskning og utdanning bidrar til nyskaping innenfor kultur-, nærings- og samfunnsliv.

- Prisen er nå godt etablert og får mye oppmerksomhet. Vi håper på stor bredde i forslagene og mange gode kandidater også i år. Samarbeid mellom forskere, studenter og miljøer utenfor universitetet gir ofte spennende resultater. Jeg vil spesielt oppfordre studenter og virksomheter utenfor UiB til å foreslå kandidater som fortjener å bli lagt merke til, sier juryleder Knut Helland.

Prisen er på 250 000 kroner og blir delt ut under Christiekonferansen den 25. april.

Alle kan foreslå kandidater. Send ditt forslag og begrunnelse til christiekonferansen@uib.no innen 1. februar.

Christieprisens formål og statutter.