Hjem
Christiekonferansen
Christiekonferansen 2015

Nordsjøen blir tema for Christiekonferansen

For sjette gang arrangerer UiB Christiekonferansen. Denne gangen skal Nordsjøen under lupen.

Bølger i havet og en molo
Christiekonferansen 29. april 2015 skal handle om Nordsjøen, sett med historisk, kulturelt og vitenskapelig blikk.
Foto/ill.:
Colourbox

- Nordsjøen er et spennende tema med mange ulike innfallsvinkler. Temaet er av stor interesse for både næringsliv og politikere, og ikke minst har UiB mye kunnskap å bidra med på dette området, sier Leif Ove Larsen.


Han er professor i informasjons- og medievitenskap og leder for programkomiteen som er godt i gang med å planlegge neste års konferanse den 29. april. Målgruppen er 350 beslutningstakere i akademia, nærings-, samfunns- og kulturliv. Det gjør Christiekonferansen til UiBs største konferanse.


Deltakerne vil blant annet få høre den britiske historikeren, journalisten og forfatteren Michael Pye. Han gav nylig ut historieboka "The Edge of the World: How the North Sea Made Us What We Are".


- Vi har fått tydelige tilbakemeldinger om at det er stor interesse for Nordsjøen som tema, ikke minst her på Vestlandet. Det er viktig å understreke at dette ikke blir en ren olje- eller klimakonferanse. Vi ønsker å belyse ulike perspektiv på Nordsjøen, både historisk, kulturelt og vitenskapelig. I tillegg vil vi diskutere hvilke premisser Nordsjøen legger for fremtiden, både her hjemme og i et større perspektiv, sier Larsen. 

Endelig program blir sendt til inviterte deltakere i februar.

 

Christieprisen skal deles ut under konferansen til en brobygger som har bidratt til å spre kunnskap om forskning og utdanning.

Besøk Christiekonferansens hjemmside.