Hjem
Christiekonferansen
Christiekonferansen 2016

Britisk demograf til Christiekonferansen

Stuart Gietel-Bastens forskning har bidratt til opphevingen av Kinas ettbarnspolitikk. 19. april kommer han til Bergen for å snakke om befolkningsutvikling. Bettina Husebø og Espen Gamlund er også bekreftet til konferansen.

Predicting global population trends

Stuart Gietel-Bastens forskning på fertilitet i Asia bidro til å overbevise FN til å revidere sine prognoser for befolkningsutvikling. I denne videoen forteller han om prosessen, som er et godt eksempel på hvordan forskning kan få stor innflytelse. Gietel-Basten kommer til årets Christiekonferanse.

Hovedinnhold

Vi har nå oppdatert programmets siste del med nye spennende navn:

Stuart Gietel-Basten,  University of Oxford, skal snakke om framtidens globale fertilitetsmønster og usikkerheten omkring hvordan befolkningen utvikler seg framover. Gietel-Basten er opptatt av hvilke følger lav fertilitet har på aldring, økonomisk bærekraft og velferd. Han har spesielt forsket på Asias demografiske forhold.

I 2014 ble han tildelt prisen «Outstanding International Impact» fra Economic and Social Research Council for arbeidet med ettbarnspolitikken i Kina. Forskningen hans har vært et viktig bidrag til at Kina opphevet ettbarnspolitikken i 2015.  Gietel-Basten er demograf og Associate Professor of Social Policy ved University of Oxford.

Konferansen blir ikke utvidet med ekstra billetter som tidligere planlagt.

Eldreomsorg og helseprioriteringer

Bettina Husebø vil reflektere over behovet for fremtidige, innovative og forskningsbaserte løsninger innenfor eldreomsorgen. Husebø leder Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Hun har spesielt arbeidet med forholdet smerter og personer med demens. 

Filosofen Espen Gamlund skal ta for seg de vanskelige etiske vurderingene og prioriteringene innenfor helsesektoren. Gamlund er førsteamanuensis i filosofi ved UiB og arbeider med etikk, moralfilosofi og politisk filosofi. Han er fast medlem av nyhetspanelet i NRK P2s Verdibørsen.

Se hele programmet for Christiekonferansen 19. april