Hjem
Senter for internasjonal helse
Nasjonal forskerskole

Ny forskerskole innen Global helse – Løfter frem Norge

– Målet med forskerskolen er å øke nettverksaktiviteten mellom stipendiatene, og dermed senke terskelen for å besøke hverandre og samarbeide, sier styreleder Thorkild Tylleskär. -Gjennom dette tror vi at vi kan legge til rette for bedre forskning.

Nasjonal forskerskole 2016

Hovedinnhold

Faglig nettverk

Forskerskolen vil fungere som en støtteordning for stipendiater, hvor de skal få mulighet til å delta på kurs og samlinger de ellers ikke ville fått tilbud om. Tylleskär tror at et lite land som Norge har mye å tjene på en slik ordning: – Selv om noen av de større institusjonene har et fagmiljø, sitter det også mange alene rundt omkring. Gjennom kurstilbud og reisestøtte vil også stipendiater i mindre miljøer og med mindre midler få mulighet til å delta i det faglige nettverket.

Voksende miljø

Det medisinske fakultet ved NTNU er vertsfakultet. – Dette er et bevisst valg, ifølge Tylleskär. – Selv om fagmiljøene er større i Oslo og Bergen ønsket vi å løfte frem det voksende miljøet ved NTNU. I første omgang er det planlagt et skrivekurs før jul, og på nyåret vil alle stipendiatene få mulighet til å delta på skolens første samling på Stiklestad.

– Hevde oss internasjonalt

Forskerskolen er blitt mulig gjennom Forskningsrådets GlobVac, en støtteordning som er blitt viktig for norske forskere innen global helse og vaksinasjon. – Den er med på å løfte Norge frem innen fagfeltet, og gir oss mulighet til å hevde oss internasjonalt, sier Tylleskär.

Saken er hentet fra NTNU som er vertsfakultet for forskerskolen. 

Les mer på forskerskolens egne nettsider.