Hjem
Senter for internasjonal helse
Forskningsprosjekt

Supraglottic device vs face-mask ventilation - Neonatal resuscitation in Africa

Hva fungerer best av konvensjonell ansiktsmaske og luftveisslangen i-gel? Studien som trener helsepersonell i å gi pustehjelp til nyfødte redder liv.

Hovedinnhold

Hvert år dør omlag 1 million nyfødte globalt grunnet utilstrekkelig oksygentilførsel, under og kort tid etter fødselen. Mange flere nyfødte påføres hjerneskade av samme grunn. De fleste (98%) av disse dødsfallene skjer i lavinntektsland, særlig i Afrika sør for Sahara, hvor det er jordmødre som gir de nyfødte initial pustestøtte.

Effektiv ventilasjon er en hjørnestein i den innledende fasen for nyfødte som ikke puster spontant. Så langt har programmer i hovedsak fokusert på trening av jordmødre for å bedre ventilasjonsferdighetene ved hjelp av konvensjonelle ansiktsmasker (AM), dvs en maske sette over munn og nese på babyen. Men en rekke studier viser at selv erfarne helsearbeidere som bruker AM kan ha vansker med å gi tilstrekkelig trykk og volum til lungene hos den nyfødte, noe som kan skade den nyfødte.

I denne studien ønsker vi å prøve ut om en ny type maske er bedre. Det er en såkalt «supraglottisk maske» (SG); en luftveisslange som settes inn i babyens munn ned til strupehodet, og danner en lufttett forsegling slik at det dannes en fri og sikker luftvei som lett kan håndteres av helsepersonell. Denne masken heter «i-gel» og er en ny generasjon av SG som gjør at selv uerfarent helsepersonell lett klarer å etablere en fri luftvei. Vår nylig publiserte pilotstudie konkluderte med at SG var trygt å bruke også for jordmødre.

Vår studie «Neonatal Supraglottic Device Trial» er en klinikkbasert multi-senter intervensjonsstudie i Uganda og Mosambik og bygger på etablerte partnerskap. Jordmødrene på fødeavdelingen vil få et oppfriskningskurs i initial pustestøtte til nyfødte, inkludert en modul på SG bruk. Nyfødte som ikke puster vil bli randomisert til innledende pustestøtte enten med AM eller SG og innsatsen vil bli tatt opp på video. En vitenskapelig assistent vil samle inn data samtidig.

Studien kan redde mange nyfødtes liv, spesielt i lavinntektsland, hvis det viser seg at denne innovasjonen av den innledende pustestøtten er gunstig.

Første del av prosjekttiden har gått med til forberedelser av studien som utvikling av protokoll, etiske godkjenninger, ansettelser av personale, innkjøp av utstyr, etc. Selve studien beregnes å starte i februar 2018.